Promo

AO ”AVE Copiii” - concurs pentru suplinire a funcției de Asistent Social

Distribuie prietenilor:


AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează ASISTENT SOCIAL pentru PROIECTUL „Asistență socială și medicală a refugiaților și solicitanților de azil în Moldova”.

POZIȚIE: full – time

Se subordonează Coordonatorului de Proiect.

Căutăm!
Persoane cu experiență în asistență socială, vorbitor de limbă engleză, cu abilități bune de management de caz.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Planificarea strategică și operațională a activităților relative postului și implementarea eficientă a acestora, inclusiv monitorizarea și raportarea.
 • Implementarea şi respectarea obligaţiilor contractuale, relative postului, care decurg din acordurile de parteneriat şi alte tipuri de contracte cu donatorii și furnizorii;
 • Administrarea activităţilor Proiectului, relative postului, în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociaţiei şi cu condiţiile finanţatorului;
 • Asigurarea corespunderii strategiilor şi activităţilor relative postului cu Planul Strategic al Asociaţiei şi alte documente relevante domeniului.

SARCINILE DE BAZĂ:

 • Organizează pro-activ și conform Proiectului, toate procedurile de Management a Ședințelor Sociale, inclusiv dar nelimitat pregătește și prezintă informațiile necesare, elaborează și validează Procesele-Verbale ale ședințelor respective, listele nominale de asistență financiară, informează beneficiarii despre deciziile Comisiei Sociale, etc;
 • Organizează elaborarea și validarea participativă a 2 suporturi de curs pentru studenții facultăților de asistență socială și pedagogie, inclusiv redactează conținuturile;
 • Participă la organizarea și monitorizarea desfășurării seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru dedicate profesioniștilor care deservesc beneficiarii Proiectului, etc;
 • Organizează toate procedurile relative procurărilor de bunuri și servicii prevăzute în Proiect și în corespundere cu procedurile Asociației și regulile donatorilor;
 • Participă activ la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relative postului;
 • Introduce datele cu caracter personal ale beneficiarilor în baza de date și duce evidența lor;
 • Arhivează documentele relative postului și elaborează rapoartele lunare despre activitate;
 • Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii, clienţii și beneficiarii Proiectului;
 • Dezvoltarea relaţiilor armonioase şi eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul şi în afara Proiectului;
 • Execută orice alte dispoziţii date de Coordonatorul de proiect și/ sau Directorului Executiv în realizarea strategiilor Asociaţiei;

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII ȘI ABILITĂȚI:

Obligatoriu: Studii superioare, de preferat în domeniul Asistenței Sociale;

Avantaje: Formare în drepturile omului, politici sociale naționale și internaționale etc.

Cunoștințe: Operare PC: Word, Excel, Acces, Power Point; abilități avansate de navigare pe Internet și Poștă electronică.

Limbi vorbite: Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă; cunoașterea unei alte limbi este un avantaj;

Competențe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; previziune a evoluţiei evenimentelor; redactare a rapoartelor clare, coerente şi corecte; decizie și asumarea responsabilității; preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al echipei de Proiect;

Competențe sociale: Comunicare asertivă; lucru în echipă; soluţionare de conflicte; abilităţi de comunicare interpersonală; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; negociere;

Calități personale: Orientare spre rezultat; leadership; angajament față de echipă; flexibilitate; rezistență la stres; spirit creativ şi inovativ.

EXPERIENȚĂ:

 • Minimum 2 ani de experienţă profesională în asistență socială;
 • Experiență de traduceri verbale și scrise în și din Română - Engleză - Rusă;
 • Experiență avansată în logistică (procurări, distribuții, menținerea bazelor de date pentru depozite, etc.)

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI:

 • Coeficientul de absorbţie a bugetului 98%;
 • Respectarea termenelor planificate în proporţie de peste 95%;

CONDIŢII:

 • Programul de lucru 8 ore/ zi și suplimentar în cazurile de necesitate;
 • Condițiile materiale:
 • ambientale: nu lucrează în condiții ambientale deosebite;
 • deplasări: face deplasări frecvente, în afara Asociației, în țară, și, în funcție de necesitate, la delegare, în străinătate;
 • spațiu: are birou propriu;
 • condiții suplimentare: (fac parte din categoria de beneficii) acces la telefonul mobil de serviciu, PC, mașina de serviciu;
 • Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate etc.;

CERINȚE DE APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului – 28 noiembrie 2019, ora 18:00.

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare, în limba Engleză, vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – ASISTENT SOCIAL”.

Atenție!!!

Transmiterea dosarelor reprezintă acordul automat al persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Postul este subiect al Politicii de Protecție a Copilului a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”. Documentul poate fi accesat la http://avecopiii.md/documente-oficiale/politica-de-protectie-a-copilului/. Transmiterea dosarului reprezintă semnarea automată a Declarației pe propria responsabilitate din Politica de Protecție a Copilului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.
Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo