Locul: Uniunea Instituțiilor Medico- Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP), strada A.Doga, 24, Chișinău, Republica Moldova

Obiectiv: Angajatul va oferi suport administrativ şi de secretariat în funcţie de necesităţi în cadrul Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP), care este o organizației non-guvernamentală și non-profit fondată în anul 2014 (mai multe informații despre organizație le găsiți pe http://uimsp.md/).

Activând pentru promovarea performanței actului medical și accesibilitatea unor servicii de calitate în sănătate, UIMSP este partenerul de implementare în cadrul proiectului pilot „Suport pentru introducerea formării prin învățământ dual a asistenților medicali în instituțiile medico-sanitare private”. Inițiativa locală este susținută de către proiectul „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Responsabilităţi: 

 •  Organizarea logisticii pentru implementarea tuturor activităților prevăzute în proiect;
 • Coordonarea contractării și informării consultanților externi;
 • Coordonarea comunicării eficiente între beneficiarii direcți și indirecti ai proiectului, traducerea rusă, română, engleză, materiale de comunicare etc.
 • Sprijină comunicarea cu partenerii organizației (email, telefon, corespondență);
 • Participă la pregătirea documentelor necesare (scriere, traducere, redactare);
 • Îndeplineşte alte sarcini în vederea facilitării lucrului organizației.


Calificări:

 • Experienţă de cel puţin un an, preferabil în poziţie de asistent de proiect, asistent administrativ sau secretar;
 • Cunoașterea la perfecție a limbii române și posedarea limbii engleze și ruse;
 • Studii superioare;
 • Cunoaşterea Microsoft Office și utilizarea abilă a tehnicii de birou (scanner, imprimantă etc.) este obligatorie;
 • Capacitate de organizare şi planificare personală;
 • Abilităţi de comunicare, de analiza şi sinteză;
 • Studiile sau experiența de lucru în sectorul medical și/sau în cadrul organizațiilor non-guvernamentale și a proiectelor cu finanțare externă vor fi considerate ca avantaje.

Termen: Poziţia este valabilă pentru o perioadă de 1 an cu o posibilitate de extindere.

Contact: CV-urile şi scrisorile de intenţie, în care să se expună motivaţia de a deveni asistent administrativ și activa în cadrul UIMSP, vă rugăm să le expediaţi la adresa de e-mail info@uimsp.md până în data de 15 octombrie 2019.

Vor fi contactaţi doar candidații preselectați, care vor fi invitați la interviu.

Alte articole de acest autor:

Ajută-ne să distribuim acest articol: