Promo

AO „Eternitate” anunță concurs de selectare a unui consultant/ă care va elabora design- ul social a 2 Locuințe protejare și a elabora 12 Planuri Individuale de asistență

Distribuie prietenilor:


 

TERMEN EXTINS PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ PENTRU ELABORAREA DISIGN-ULUI SOCIAL ȘI PLANURILOR INDIVIDUALIZATE DE ASISTENȚĂ A BENEFICIARILOR LOCUINȚELOR PROTEJATE

 Data: 03.10.2019

Proiect: „Traiul în comunitate – Viață de calitate” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europe în baza contractului de grant Nr. G14924 încheiat între Fundația Soros-Moldova și AOPPD „Eternitate”

 

AOPPD „Eternitate” este o organizație apolitică, non-profit care dezvoltă și implementează proiecte sociale pentru grupurile social-vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități. Scopul organizației este de a contribui la integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate. 

Scopul proiectului constă în asigurarea dreptului la viață independentă și trai în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din CPTPD Bălți.

În cadrul Proiectului implementat de către A.O. ”Eternitate”:  „Traiul în comunitate – Viață de calitate”, evaluatorul va avea sarcina de a elabora design- ul social a  2 Locuințe protejare și a elabora 12 Planuri Individuale de asistență.

În această ordine de idei, A.O. ”Eternitate” angajează Consultant, care va elabora design-ul social a doua LP din Rîșcani unde vor locui 8 persoane din CPTPD Bălți, va dezvolta 12 PEI și va prezenta documentele și rapoartele pentru munca efectuată. 

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

Nr.

Sarcini

Perioada

Produse

Număr zile consultanță

1.      

Elaborarea Planului detaliat de consultanță

Octombrie 2019

Planul de consultanță coordonat cu coordonatorul de proiect

1 zi

2.      

Pregătirea şi organizarea a unui atelier de informare a angajaților Locuințelor Protejate și beneficiarilor despre design social.

Noiembrie 2019

·     Raport cu privire la desfăşurarea atelierelor

·     Disign social elaborat pentru 2 servicii

2 zile

3.      

Pregătirea și organizarea ședințelor de planificare centrată pe persoană. Elaborarea PIA (planurilor individualizate de asistență a beneficiarilor în servicii de Locuință Protejată și din familii.

Octombrie - Decembrie 2019

·   12 PEI elaborate ( 8 servicii și 4 în familii)

·                 Raport cu privire la ședințele de Planificare centrată pe persoană

8 zile

4.      

Suport la locul de muncă pentru angajați din LP  în implementarea Planurilor Individuale de asistență

Noiembrie – decembrie 2019

Procese verbale ale ședințelor

4 zile

5.      

Suport angajaților în accesarea serviciilor comunitare și identificarea locurilor de muncă.

Decembrie 2019

Procese verbale  ale ședințelor

2 zile

6.      

Suport in elaborarea documentelor pentru o mai bună funcționare a Locuinței Protejate ( Regulamentul intern a LP, acorduri cu beneficiarii)

Decembrie 2019

· Regulament elaborat

·       Acord elaborat

4 zile

 

Total

 

 

21 zile

 

Cerințe de calificare:

  • Studii post-universitare (masterat sau doctorat) în domeniul social;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în prestarea serviciilor de consultanță în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități;
  • Experiență în prestarea serviciilor de asistență tehnică serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități;
  • Cunoașterea procedurilor de acreditare a serviciilor sociale;
  • Abilități organizatorice excelente, capacități de acordare a serviciilor de mentorat;
  • Abilități de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;
  • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
  • Abilități bune de lucru în echipă;
  • Posibilități de deplasare în afara municipiului Chișinău .

Perioada de contractare: octombrie - decembrie 2019.

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul „Traiul în comunitate – Viață de calitate”  din cadrul AOPPD „Eternitate” .

Toate activităţile se vor desfăşura în afara municipiul Chișinău cu implicare directă a persoanelor dezinstituționalizate în cadrul proiectului Locuințelor Protejate și a reprezentanților Centrului de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități (adulte) Bălți. 

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul, care va fi semnat de către consultant și Oferta financiară elaborată conform Anexei.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: ludmila.jalba@gmail.com cu mențiunea „Servicii de consultanță” până la data de 31 octombrie 2019. 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Soros | Uniunea Europeana |


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo