Promo

A.O. "CNFACEM"angajează manager la serviciul Telefonul Copilului

Distribuie prietenilor:


A.O. „Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova” (A.O. CNFACEM) anunţă concurs pentru postul vacant de Manager la Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii (în continuare Telefonul Copilului).

Scopul funcţiei este coordonarea, orientarea, implimentarea şi promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului Telefonul copilului 116 111 în vederea sporirii nivelul de protecție a copiilor prin accesul direct și gratuit la consiliere psiho emoţională, informarea copiilor despre drepturile lor și modalitățile prin care aceste drepturi pot fi apărate.

Cerinţe minime faţă de candidat:

 • Studii superioare complete în drept sau ştiinţe sociale;
 • Experiență de muncă în domeniu protecției drepturilor copilului sau sistemului de protecție socială;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă (fluent), engleză (fluient);
 • Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator (aplicaţii MS Office, internet);
 • Absenţa antecedentelor penale (nu pot fi antrenate în activităţile serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru copii, persoanele cu antecedente penale, inclusiv cele închise, care au săvârşit infracţiuni contra minorilor, sănătăţii publice sau convieţuirii sociale).

Competenţe:

 • Abilităţi de analiză şi sinteză.
 • Abilităţi de a organiza şi coordona lucru în echipă.
 • Abilități de comunicare oficială(scris, oral).
 • Abilități de lucru cu calculatorul (MS Word, Excel, PowerPoint);
 • Abilităţi de lucru cu persoane aflate în dificultate, în special cu copiii.
 • Capacitate de lucru în condiţii de stres.
 • Corectitudine, empatie şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii

Responsabilităţile managerului serviciul Telefonul Copilului:

 • Exercitarea atribuţiilor de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare și conform prevederilor.
 • Regulamentului serviciuluu și standardelor minime de calitate.
 • Organizarea raţională a activităţii conform planului de dezvoltare a serviciului și planului personal săptămînal de dezvoltare.
 • Asigurarea calităţii consilierii telefonice.
 • Înregistrarea şi evidenţa sunetelor recepţionate conform formei stabilite în Regulamentul serviciului.
 • Calitatea materialelor elaborate și prezentarea lor în termenele stabilite.
 • Întocmirea rapoartelor lunare/trimestriale/bianuale/anuale.
 • Promovarea serviciului Telefonul copilului.
 • Administrarea paginii web şi a instrumentelor de comunicare pe internet.

Condiţiile de muncă

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămînă,
 • program de muncă: 8 ore pe zi.

Activitate preponderent de birou; la necesitate, deplasări în teritoriu.

Selectarea candidaţilor va avea loc în următoarele etape:

 • Concursul dosarelor;
 • Interviul;

Persoanele interesate pot expedia dosarul de aplicare, până în data de 07 octombrie 2019:

 • CV-ul,
 • scrisoarea de motivare prin e-mail: cnfacem@gmail.com                                                                             Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo