Distribuie prietenilor:


TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea expertului/experților naționali pentru elaborarea unui suport de curs pentru specialiștii
echipelor multidisciplinare în domeniul prevenirii și combaterii violenței
 asupra persoanelor în etate în Republica Moldova

Locul de muncă

Chișinău, Moldova

Domeniul de referință

Drepturile persoanelor în etate. Prevenirea și combaterea violenței asupra persoanelor în etate

Tipul contractului

Contract de prestări servicii pe durată determinată

Limbile solicitate

Română

Termen limită pentru depunerea solicitării

17 septembrie 2019

Durata de contractare

20 septembrie-20 decembrie 2019

CONTEXT ȘI DESCRIERE GENERALĂ

Începând cu septembrie 2017, HelpAge International în Moldova implementează proiectul “Realizarea drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă din Moldova”, unul din obiectivele căruia fiind prevenirea și combaterea abuzului și violenței asupra femeilor în etate. În cadrul acestui proiect, implementat cu suportul UN Trust Fund, HelpAge își propune să elaboreze un suport de curs (în continuare-Suport) care va fi utilizat pentru instruirea specialiștilor echipelor multidisciplinare teritoriale (EMD) din Sistemul Național de Referire. Scopul acestui Suport este capacitarea specialiștilor să intervină atât în prevenirea cazurilor de violență în rândul femeilor în etate, cât și să asigure măsuri de protecție/asistență necesare femeilor în vârstă care au suferit în urma actelor de violență.

În primul an de proiect a fost elaborat un program de instruire pentru specialiștii EMD, care ulterior, în 2018, a fost pilotat printr-o serie de instruiri pentru specialiștii EMD raionale. În iulie 2019 echipa proiectului a evaluat relevanța, eficiența și aplicabilitatea conținuturilor programului de instruire pentru activitatea profesională a EMD. Participanții au apreciat înalt relevanța conținuturilor instruirilor pentru activitatea lor profesională.

OBIECTIVELE ȘI DESCRIEREA SARCINILOR

Expertul sau organizația (numită în continuare ”Aplicantul”) va definitiva programul de instruire (curriculum-ul), conținuturile modulelor, pilotate în 2018, cât și va elabora conținuturi noi pentru aspectele neacoperite, care vor fi compilate în formatul unui Suport de curs.

Sarcinile Aplicantului:

 • Revizuirea conținuturilor modulelor utilizate în timpul instruirilor din 2018,
 • Îmbunătățirea, înlocuirea conținuturilor existente sau elaborarea conținuturilor noi (în dependență de necesitate și relevanța acestora)
 • Editarea și aranjarea în pagină a informației
 • Verificarea și ajustarea conținuturilor modulelor din prisma modificărilor legislative recente în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie,
 • Coordonarea conținuturilor Suportului cu echipa HelpAge International, după caz și cu reprezentanți ai MSMPS, și/sau a altor instituții relevante.

Mai jos sunt enumerate unitățile de conținut, utilizate în cadrul instruirilor specialiștilor EMD:

 1. Fenomenul îmbătrânirii active. Caracteristicile persoanelor în etate.
 2. Drepturile vârstnicilor în contextul drepturilor omului. Discriminarea în bază de vârstă.
 3. Abuzul și violența asupra persoanelor în etate.
 4. Asistența persoanelor în etate afectate de violență.
 5. Acțiuni de prevenire a violenței față de persoanele în etate și de promovare a drepturilor acestora.
 6. Rolul echipelor multidisciplinare teritoriale și atribuțiile membrilor în cazurile de violență față de vârstnici.

MODALITATEA DE REMUNERARE

Condițiile de plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Achitarea pentru serviciile oferite va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii în lei moldovenești, prin transfer bancar.

CALIFICĂRILE ȘI ABILITĂȚILE APLICANTULUI:

 • Studii superioare în unul din domeniile social, juridic, pedagogic
 • Experiență de elaborare a curricula, suport de curs, manuale
 • Abilități bune de analiză, cercetare, scriere narativă, sumarizare
 • Cunoașterea principiului aplicării drepturilor omului și a egalității de gen
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și a Sistemului Național de Referire.
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea altor limbi va fi considerat un avantaj.
 • Cunoașterea utilizării calculatorului Word, Excel, PowerPoint, Internet
 • Abilități de comunicare eficientă inter-personale și de lucru în echipă

APLICANȚII VOR PREZENTA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • CV-ul expertului/experților sau a organizației aplicante
 • 3-5 lucrări care să confirme experiența aplicantului în executarea sarcinilor similare: ex.: curriculum, suport de curs, documente de analiză, rapoarte, studii, materiale didactice
 • Oferta financiară, va conține prețul pentru tipurile de sarcini - per zi în lei moldovenești (net) și numărul de zile necesare realizării contractului.

Documentele de aplicare vor fi expediate electronic la adresa officehelpage@gmail.com sau aduse pe suport de hârtie la oficiul HelpAge International: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International, 022 225098.

Persoana de contact Victoria Barbulat 0699 987 48.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: