Distribuie prietenilor:


Biroul Asociat de Avocați ”TĂNASE & PARTENERII” anunță concurs de angajare pentru
funcțiile de Avocat stagiar sau Avocat asociat.

Candidaţi eligibili:

a. Absolvenţii şi Masteranzii Facultăţii de Drept interesaţi de o carieră în avocatură;
b. Avocați stagiari;
c. Avocați licențiați care dorescă să se asocieze;.

Reponsabilități:

- efectuarea analizelor juridice;

- întocmirea actelor juridice la solicitarea clienților;

- redactarea documentelor de procedură;

- asistarea şi participarea în procese judiciare civile, penale şi contravenţionale;

- întocmirea documentelor de procedură în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului;

- traduceri din/în limbile rusă, engleză etc.;

- alte activități auxiliare;

Activitatea este va fi remunerată în baza unui onorariu lunar garantat la care vor putea
fi adăugate bonusuri de performanță.

Pentru a participa la concurs, candidaţii eligibili sunt invitați să expedieze:

  1. CV
  2. Copia scanata a diplomei de licență și master (după caz), însoțită în mod obligatoriu de suplimentul la diplomă.

Aplicațiile vor fi expediate la adresa electronică: cariera@htp.md indicând subiectul “Program de stagiu 2019-2020”.

Solicitările de participare la concurs vor fi înregistrate până la 2 septembrie 2019, ora 18:00.

Alte informații legate de concurs pot fi solicitate la adresa de email: cariera@htp.md sau la tel: 022600445.

 

 

Alte articole de acest autor:
Author: Andrei Bivol


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: