Distribuie prietenilor:


blancHelpAge International                                                             FEE logo                                                                                                                         

Funcția: Consultant pentru elaborarea Concepției educației adulților

Angajator / solicitant: AO HelpAge International

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Durata angajării: 19 august – 23 decembrie 2019 (orientativ)

Termenul limită pentru aplicare: 09 august 2019

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, HelpAge International implementeaza proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Asociația Businessului European și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Unul dintre obiectivele de bază ale proiectului este de a sensibiliza Guvernul și societatea civilă, privind dreptul persoanelor în etate la educație și necesitatea de a dezvolta domeniul învățării pe tot parcusul vieții.

În contextul realizării unui dintre obiectivele de bază ale proiectului, ce se referă la sensibilizarea Guvernului și a societății civile, privind dreptul persoanelor în etate la învățarea la educație și necesitatea de a dezvolta domeniul învățării pe tot parcusul vieții, urmează a fi contractat un un Consultant / un grup sau o Agenție de Consultanță ce va oferi suport Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în dezvoltarea și promovarea unui document de politici publice privind educația adulților.

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Consultantul/ Agenția de consultanță va fi ghidat / ghidată de reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și de către Directorul HelpAge Internațional și Coordonatorul de Proiect. Sarcina[1] de bază a consultantului va fi să analizeze datele disponibile privind educația adulților în Republica Moldova, să participe la consultările publice, la integrarea recomandărilor, după consultări și la definitivarea documentului de politici publice final, împreună cu reprezentantul de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Aplicantul va fi disponibil să participe la ședințele Grupului de Lucru al Guvernului privind Educația Adulților în Chișinău și să călătorească în afara orașului pentru consultările publice, în cazuri necesare, dar nu mai mult de 3 călătorii.

CERINȚE:

 • Studii superioare de specialitate sau experiență de activitate în unul din domeniile drepturile omului, protecție socială, economie, econometrie sau statistică economică;
 • Cunoașterea contextului de dezvoltare a sistemului de învățămînt național/internațional;
 • Cunoașterea lucrului cu politici publice și a specificului administrației publice în Republica Moldova;
 • Experiență în elaborare sau participarea la elaborarea documentelor strategice, de politici, de studii analitice, analize;
 • Experiența de lucru cu documente de politici în domeniul educației adulților va constitui avantaj;
 • Experiență în analiza datelor statistice și eborarea de studii analitice;
 • Experienţă de lucru cu organizații non-guvernamentale, instituţii publice sau organizaţii internaţionale, și cunoașterea specificului proiectelor;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui avantaj;
 • Abilități de efectuare a prezentărilor, proceselor verbale, rapoartelor.

 

DOSARUL DE APLICARE TREBUIE SĂ CONȚINĂ

 1. Scrisoarea de intenție, cu descrierea experienței de lucru similare cu sarcinile solicitate; (indicați dovezile documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior sunt relevante prezentului anunț, se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat);
 2. CV-ul aplicantului ( a consultanților ce vor fi implicați în cazul agenției de consultanță), cu menționarea a 3 persoane de referință și date de contact.
 3. Oferta financiară, exprimată în lei moldovenești, cu menționarea ratei per zi lucrătoare de consultanță pentru serviciile prestate, inclusiv cheltuielile de transport (3 zile).  Nr. total de zile de consultanță estimat este de maxim 25 zile, inclusiv consultările publice și pregătirea documentului de politici publice final. Pentru detalii a se consulta Termenii de referință

NOTA BENE

 1. Persoanele juridice vor depune oferta financiară, cu, costurile exprimate în lei moldovenești, fără TVA (cu TVA cota 0).
 2. Persoanele fizice vor prezenta oferta financiară, cu, costurile exprimate în lei moldovenești, cu toate impozitele incluse.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: officehelpage@gmail.com cu mențiunea „Servicii de elaborare a concepției privind educația adulților” până la data de 09 august 2019. Telefon de contact: 022 225098. Persoană de contact: Nina Guțu.

Doar persoanele / agențiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi acceptate în concurs.

 

[1] Consultantul va lucra individual.logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: