Distribuie prietenilor:


Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de Specialist achiziții publice

Obiectivele postului: Desfășurarea procedurilor de achiziții publice

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ juridic

- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;

- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, și a limbii ruse și engleze – citire și înțelegere

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

- Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență specifică în domeniul achizițiilor publice

- Cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice

- Cunoaștere unor limbi moderne (altele decât engleza).

Principalele atribuții funcționale:

- elaborarea documentației de atribuire;

- participarea în grupurile de lucru pentru achiziții;

- introducerea datelor în SIA RSAP;

- alte activități aferente procesului de achiziție publică.

Pentru participarea la concurs remiteți CV-ul la adresa de e-mail: office@capcs.md , sergiu.balta@capcs.md, tel. 022884244. Adresa: mun. Chișinău, str. Korolenko, 2/1

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie recomandată:

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;

Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii

Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice


Ajută-ne să distribuim acest articol: