Distribuie prietenilor:


Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în drept, cu media generală pe anii de studii de cel puţin 8,5;

- Cunoștințe de drept internațional, drept UE, drept constituțional, administrativ, civil, financiar-bancar;

- Cunoașterea exigențelor de tehnică normativă;

- Cunoașterea limbii engleze;

- Abilități de elaborare a normelor juridice si de întocmire a avizelor juridice (la proiecte de acte normative elaborate de Banca Națională);

- Abilități de argumentare, de analiză şi sinteză.

Principalele atribuţii ale postului:

- Elaborarea proiectelor de acte normative;

- Avizarea actelor normative, elaborate de departamentele de specialitate ale Băncii Naționale, din punctul de vedere al legalității si tehnicii normative, tinand cont de standardele internationale si europene aplicabile;

- Acordarea de consultanță juridică pe marginea avizelor furnizate la proiectele de acte normative si a procesului de elaborare a actelor normative;

- Monitorizarea evoluției cadrului legal relevant pentru activitatea Băncii Naționale și realizarea periodică de informări și instruiri pentru angajații Băncii Naționale;

- Asistarea specialiștilor din Băncii Naționale care sunt delegați să participe în grupuri de lucru ce vizează completarea/modificarea cadrului legal relevant pentru activitatea BNM.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 15 august 2019.

Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul dreptului constitutional, civil, bancar.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc cerintele minime obligatorii.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

- Constituţia Republicii Moldova

- Codul civil nr.1107 din 06.06.2003

- Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

- Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017

- Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995

- Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008

- Legea nr.114/2012 privind serviciile de plata si moneda electronica

- Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016

- Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: