Distribuie prietenilor:


adaugati tagurile organizatiilor

În perioada august 2018 – martie 2019 Fundaţia Est-Europeană şi Uniunea Tinerilor Romi „Tarna Rom” planifică organizarea a 6 ateliere de instruire, 2 zile fiecare, pentru persoanele de etnie romă în Chişinău. Activitatea este parte componentă a Proiectului “ Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, realizat de către Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi co-finanţarea Guvernul Suediei.

Atenție: Mai jos puteți accesa Termenii de Referință și Formularul de Aplicare.

  http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1292&l=ro

Scopul concursului

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de cazare, alimentare şi sală de instruire pentru buna desfășurarea a 6 ateliere de instruire în Chişinău:

Sarcina tehnică

Compania selectată va trebui să ofere următoarele servicii conform tabelului (rugăm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară):

Rezultatele aşteptate

Compania selectată va presta serviciile specificate în perioada august 2018  - martie 2019, respectând obligațiunile contractuale. 

Aranjamente instituţionale

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea  Fundaţiei Est - Europene pentru rezolvarea situaţiilor de orice gen şi aprobarea tuturor aranjamentelor logistice. 

Criterii de selecţie

- spațiu suficient pentru organizarea activităților pentru 25 de participanți;

- oferta de preţ (unde se va ţine cont de raportul preţ - calitate);

- experienţă în domeniu.

Dosarul de aplicare

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

- scurtă descriere a companiei și a capacității de organizare a atelierelor conform cerințelor de mai sus ;

- copia certificatului de înregistrare;

- oferta financiară care va include prețuri per unitate și meniul propus.

Notă: Proiectul “ Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului” este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 22 iulie 2018, ora 24:00. 

Ofertele se vor remite la adresa:

Fundaţia Est – Europeană, str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, 2004 Chişinău, Moldova

sau la e-mail:  concurs@eef.md cu subiectul– „Concurs locație – instruire alegeri incluzive Chişinău”.

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la următorul număr de tel: 022 23 53 43, sau prin e-mail la andrei.brighidin@eef.md, persoana de contact – Andrei Brighidin.

 logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: