Lumos Foundation Moldova anunță concurs de oferte de prețuri pentru executarea lucrărilor de reparație

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 1. Autoritatea contractantă: AO LUMOS Foundation Moldova
 1. Organizatorul procedurii de cerere de ofertă: AO LUMOS Foundation Moldova
 1. Obiectul Procedurii: Efectuarea lucrărilor de reparație a Locuinței sociale asistate, din str. Independenței nr.54, sectorul Botanica, mun. Chișinău.
 1. Descrierea lucrărilor:
 1. a) Separarea unei camere în 2: demolări pereți, lucrări de montaj;
 2. b) Izolarea termică a peretelui exterior;
 3. c) Zidărie pereți;
 4. d) Lucrări de montare prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat.
 5. e) Lucrări de finisare
 6. f) Alte lucrări în conformitate cu Caietul de sarcini.
 1. Condiții de plată

Sursa de finanțare – din bugetul AO LUMOS Foundation Moldova

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în monedă națională, în următoarele rate:

-       20% la inițierea lucrărilor / încheierea contractului,

-       80% la finisarea lucrurilor / acceptarea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

 1. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor

Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice și tehnologice conform caietului de sarcini. Termenul limită de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni.

 1. Modul de întocmire a ofertelor

Oferta trebuie să fie formulată în limba de stat cu specificația clară a parametrilor. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;

 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor. Modalități de prezentare

Oferta urmează a fi prezentată până la data de 21 August 2018, ora 9.00, pe adresa MD-2012, Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni 14/1, etaj 1.

Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor

Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

 1. Solicitarea pachetului de documente

Documentația privind concursul de oferte de prețuri ce include pachetul de documente necesar a fi prezentat de către toți solicitanții care doresc să participe la concurs, se va expedia prin email la solicitare.

Încurajăm solicitarea documentației privind concursul de oferte prin email la adresa [email protected] În emailul de solicitare va rugăm să indicați denumirea companiei în numele căreia se solicită documentația.

Relații de contact: tel. (022) 210-240, 240-238, fax (022) 210-240, email. [email protected]Organizații vizate: Lumos Foundation Moldova |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.