CRJM anunță concurs pentru selectarea unei companii / persoane fizice care va presta servicii IT și deservire echipament

Ajută-ne să distribuim acest articol:

logo CRJM ro

Data:  02 august 2018

Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor IT și deservire echipament. În rezultat, CRJM va selecta și contracta ofertantul care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2018 – septembrie 2020.

Sarcina tehnică:

Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare):

 • Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;
 • Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;
 • Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;
 • Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;
 • Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;
 • Instalare și configurare software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;
 • Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;
 • Suport IT HELP- DESK on-line, remote și telefonic;
 • Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;
 • Eliminarea și corectarea problemelor constatate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, dacă este cazul.

Criteriile de selecție:

 • Experiența relevantă a ofertantului și portofoliul de clieți (referințele vor fi înalt apreciate);
 • Termene optime de executare a lucrărilor si depanarea imediată a erorilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgentă va constitui un avantaj);
 • Oferta financiară;
 • Reputația și imaginea companiei/persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de ofertant și expediată prin e-mail la [email protected] sau direct la sediul CRJM (Chișinău, str. A. Șciusev 33) până pe 16 august 2018.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 • Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
 • Oferta financiară, care include două prețuri pentru serviciile de asistență IT și deservire echipament per oră, indicate în MDL. Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele fizice vor indica prețul NET per oră. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.
 • Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți.
 • Termenele de executare a lucrărilor si termeni pentru depanare erorilor urgente, inclusiv disponibilitatea de a se deplasa în biroul Beneficiarului;

În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: [email protected] 

Notă: Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Mai multe detalii găsiți aici.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.