Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de design și elaborare a materialelor promoționale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Fundația Est-Europeană (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul financiar al Comisiei Europene și Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus + al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

În vederea creșterii vizibilității Programului, Fundația Est-Europeană organizează un concurs de realizare a materialelor promoționale.

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va produce și elabora materiale promoționale, conform sarcinii FEE, în cadrul Programului eTwinning.

Atenție: Aici puteți accesa Termenii de Referință:

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1314&l=ro

Prestatorul va produce și livra materiale promoționale conform solicitării Fundației (rugăm să folosiți tabelul de mai jos pentru prezentarea ofertei financiare).

Contractantul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea directă a Coordonatorului de Programe. Contractantul va activa în afara oficiului FEE şi va participa la şedinţele ce vizează realizarea sarcinilor. Structura şi conţinutul materialelor promoţionale menţionate mai sus vor fi elaborate reieşind din cerinţele FEE. 

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul:

  • de a renunța la unele categorii de produse incluse în cererea de ofertă;
  • de a contracta una/mai multe companii în baza raportului preț-calitate.

Cerinţe specifice faţă de candidaţi:

  • Cel puţin doi ani de experienţă în elaborarea produselor de promovare și advertising;
  • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși.

Criterii de selecție a ofertantului:

1) Experienţa ofertantului: prezență pe piață, clienţi fideli/referinţe;

2) Preţ competitiv cu respectarea raportului preţ-calitate;

3) Termene de executare.

Aplicația va include:

  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Ofertă comercială cu imagine reprezentativă dar și preţul pentru fiecare tip de produs;
  • Oferta trebuie să includă prețul în valută națională, exclusiv TVA; 

Notă: Proiectul “Erasmus+eTwinning Partner Support Agency” este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere.

Dosarul completat în limba română va fi expediat la următoarea adresă: 

Fundaţia Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, etaj nr. 3, MD-2004, Chişinău, Moldova, sau prin email la adresa: [email protected], cu mențiunea ”Materiale promoționale eTwinning”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 12 august 2018, ora locală 17:00.

Pentru detalii adiţionale, companiile interesate vor expedia întrebări la adresa de e-mail [email protected], cu mențiunea ”Materiale promoționale eTwinning”.

  • Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.
Alte articole de acest autor:
Author: Natalia Barbu


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.