CRT DACIA anunță un Concurs de selectarea a doi experți/formatori în domeniul educației centrate pe copil pentru educatori

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Baner concurs CRTD18012

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Denumirea organizației contractante: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: [email protected], web: http://www.youthsoroca.md.

Persoana de contact: Babici Ion, Președinte CRT DACIA, tel: +373 69014443, e-mail: [email protected].

Obiectul achiziției: servicii de instruire în domeniul educației centrate pe copil.

Numărul concursului: CRTD18012.

Locul de realizare: mun. Soroca, Republica Moldova, sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.

Limba de lucru: limba română.

Perioada de realizare: luna noiembrie 2018.

Zilele de lucru pentru realizarea trening-urilor: sâmbătă, duminică.

Grup țintă: 40 educatori din instituțiile preșcolare din sat. Ciorăști a comunei Ciorăști din r-nul Nisporeni, inclusiv din instituțiile preșcolare din mun. Soroca.

Context: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, cu suportul Reprezentanței UNICEF în Moldova, care are ca scop îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate. Beneficiarii proiectului sunt copii romi de vârstă școlară și preșcolară, din satul Vulcănești, raionul Nisporeni și mun. Soroca. În cadrul proiectului este planificat consolidarea capacităților la nivel local și mobilizarea comunității pentru a asigura integrarea cât mai reușită a copiilor de etnie romă în procesul educațional. În acest context, vor fi susținute instituțiile preșcolare din comunitățile țintă, prin abilitarea educatorilor în domeniul educației centrate pe copil, unde în acest scop sunt planificate două trening-uri, a câte două zile fiecare, cu participarea a câte 20 de educatori per training. Un accent specific al acestor trening-uri, este pe formarea abilităților necesare educatorilor din instituțiile preșcolare, în planificarea și realizarea activităților pentru grupuri mixte de copii, unde sunt și copii de etnie romă.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

#

Criterii

Punctaj maxim, (puncte)

1.

Studii superioare de licență

10

2.

Studii superioare de master

10

3.

Experiență de minim 2 ani în domeniul instruirii adulților

10

4.

Experiență de minim  2 ani în domeniul instruirii cadrelor didactice

10

5.

Calificarea în domeniul ”Educației centrate pe copil”

10

6.

Valoarea ofertei ca cost

50

Punctajul minim necesar pentru calificare din punct de vedere tehnic (criteriile 1-5) este de 30 de puncte. Ofertele care vor acumula 30 de puncte și mai mult, vor fi evaluate din punct de vedere a ofertei de preț.

Punctajul maxim atribuit pentru oferta de preț este de 50 de puncte. Valoarea maxima (50) va fi atribuită pentru oferta de preț cea mai joasa din cele calificate din punct de vedere tehnic. Punctajul pentru celelalte oferte va fi calculat ca X=(oferta de preț cea mai joasă / oferta X) * 50.

Va fi selectată pentru contractare oferta care va acumula cel mai înalt punctaj consolidat (punctajul pentru criteriile tehnice1-5 plus punctajul pentru oferta financiară).

Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate.

Specificații cu referire impozite și taxe: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă, vor fi remunerați conform prevederilor legislația în vigoare.

Condiții de participare la concurs:

Experții/formatorii prezintă oferta, CV-ul, un proiect de agendă și o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4). În total vor fi selectați 2 experți/formatori, care vor presta serviciile de instruire în echipă, în baza unei agende elaborate și agreate de comun acord cu CRT DACIA.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică [email protected] cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD18012”.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Cerințele față de serviciile solicitate

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experților

Servicii de instruire a 40 educatori din cadrul instituțiilor preșcolare în cadrul a 2 training-uri de 2 zile în domeniul educației centrate pe copil

Denumirea trainingului: ”Educația centrată pe copil”.

Obiectivele trening-ului:

  • Optimizarea calificării cadrelor didactice din instituțiile preșcolare și abilitarea acestora în construirea unei oferte educaționale moderne și diversificate, centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale copiilor, cât și pe nevoile specifice comunității locale, care să corespundă necesităților de integrare a copiilor de etnie romă;
  • Structurarea unui set de competențe profesionale cadrelor didactice din instituțiile preșcolare, care să permită formarea la copii a unor capacități de învățare, precum și de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor copiilor de etnie romă de a urma parcursul de învățare ulterioară;
  • Oferirea cadrelor didactice din instituțiile preșcolare incluse în proiect, resurse de predare și de învățare în vederea îmbunătățirii etosului și culturii instituționale a instituțiilor (promovarea unor valori comportamentale și reducerea violenței și prevenirea discriminării pe criteriul etnic, dezvoltarea adecvată a unei oferte curriculare cu întărirea legăturii instituție–comunitate, aplicarea în practica imediată a principiilor educației incluzive), în vederea diversificării cunoștințelor și practicilor cu privire la implementarea strategiilor educaționale moderne, a unor metode eficiente și individualizate de predare și de evaluare continuă a cunoștințelor și deprinderilor copiilor;
  • Stimularea și sprijinirea cadrele didactice în construirea unei oferte educaționale care să ia în considerare copiii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de proveniență, contextul etnocultural, ritmul individual de dezvoltare și de învățare etc.).

Grupul de experți v-a fi responsabil de pregătirea curriculumului de instruire, agendei de lucru, a materialelor didactice de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, elaborarea și aplicarea testelor pre și post training, analiza acestora și compilarea raportului, indicând în procente achiziționarea cunoștințelor și abilităților căpătate de către participanți, inclusiv indicând recomandările privind sprijinul necesar care urmează a fi acordat cadrelor didactice în continuare.

Logistica, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea, sunt în responsabilitatea organizației contractante. Experții vor fi asigurați cu transport tur-retur din mun. Chișinău spre mun. Soroca, unde vor fi prestate serviciile, inclusiv cazare.

Agenda de lucru trebuie să includă un program de lucru de 7 ore per zi, cu două pauze de cafea și prânz, și realizate în zilele de sâmbătă și duminică ale săptămânii. Training-urile vor fi realizate în perioada lunii noiembrie, cu o planificare provizorie pentru următoarele zile:

  • 1 training: 03-04 noiembrie;
  • Al 2 training: 10-11 noiembrie.

2 experți calificați în domeniul educației centrate pe copil

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 05 septembrie 2018.

Data/ora desfășurării concursului: 07 septembrie 2018.

 

 

Structura unei oferte

Numele, Prenumele expertului/formatorului:

_______________________________________, tel: ___________________________, e-mail: ____________________

Valoarea ofertei:

#

Numele, Prenumele expertului/formatorului

Denumirea serviciilor

Unitate de măsură

Total unități

Cost unitate, Lei

Sub-Total, Lei

1

 

Servicii de instruire a 40 educatori din cadrul instituțiilor preșcolare în cadrul a 2 training-uri de 2 zile în domeniul educației centrate pe copil

zile

4 zile

   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

 

Anexe:

  •  CV – Expert/formator
  •  Proiectul de Agendă
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.