Anunț de selectare a unei Companii sau un grup de experți locali/expert naṭional

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO SOS AUTISM implementează proiectul „FEDRA –Advocacy şi promovarea dezvoltării serviciilor de intervenṭie pentru persoanele cu TSA din Moldova” 2018 cu suportul Reprezentanṭei IM SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER. Misiunea A.O. FEDRA din RM este de a imbunătăṭi şi a ridica nivelul de trai al personelor cu autism, prin activităṭi de lobby şi advocacy, promovarea drepturilor acestora, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

Unul din obiectivele stabilite pentru anii 2017-2018 este de a elabora documente de politici care ar permite acoperirea financiară de către instituțiile statului a costurilor aferente terapiei comportamentale specifice în tratamentul copiilor cu TSA. Conform planului de acțiuni este preconizată activitatea de elaborare şi aprobare a regulamentului cadru privind organizarea şi funcționarea serviciilor de terapie comportamentală pentru persoanele cu TSA.

În acest sens, AO SOS AUTISM angajează o Companie sau un grup de experți locali/expert naṭional care vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Vor dezvolta componența pachetului de documente necesar pentru dosarul beneficiarului centrului;
 • Vor elabora fişele de evaluare a echipei multidisciplinare conform PII;
 • Vor elabora fişele de post a echipei multidisciplinare conform PII;
 • Vor consulta documentele elaborate cu membrii FEDRA și alți parteneri;
 • Vor acorda activități de lobby și advocacy pentru aprobarea documentelor finale.

Prin aceasta activitate planificăm să elaborăm regulamente interne ȋn vederea asigurării funcṭionării Centrelor specializate de intervenṭie pentru tulburări din spectrul autist (TSA).

Astfel ne propunem ȋntocmirea modelelor fişelor de post, fişelor de evaluare, pentru a asigura evaluarea anuală a performanṭelor individuale prin intervenṭia ȋn autism. Existenṭa unor atribuṭii şi planuri de dezvoltare individuală a angajaṭilor va contribui la creşterea calităṭii muncii şi dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu autism.

Profilul experților și calificările solicitate:

 • Studii universitare în domenii relevante
 • Are cunoștințe în domeniul TSA – academic și practic
 • Familiarizat(ă) cu situația actuală în ceea ce privește acordarea serviciilor de terapie comportamentală pentru persoanele cu TSA
 • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul de analiză și elaborare a politicilor publice
 • Cunoașterea politicilor și necesităților din domeniul educației/sănătații pentru acordarea serviciilor de terapie comportamentală pentru persoanele cu TSA
 • Experiență de lucru în domeniul egalității și nediscriminării
 • Este salutabilă, dar nu obligatorie, experiența de lucru în domeniul prestării serviciilor de consultanță și expertiză pentru autorități publice sau organizații internaționale în elaborarea, promovarea și/sau implementarea politicilor publice
 • Abilități de lucru în echipă
 • Abilități de analiză
 • Cunoașterea limbii române și ruse
 • Cunoașterea limbii engleză este un avantaj

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

 • CV-ul;
 • O scrisoare de intenție conținând aspectele/viziunile pe care aplicantul dorește să le expună vizavi de sarcina ce urmează a fi efectuată;
 • Propunerea financiară (reieșind din numărul de zile de lucru necesare și costul unei zile de lucru).

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • experiența expertului
 • viziunea asupra executării și abordarea sarcinilor
 • costul serviciilor

Persoanele interesate sunt rugate să depună CV-ul și scrisoare de argumentare/motivare pe adresa de email [email protected]

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică indicată mai sus.

Termenul limită de depunere a documentelor este de 08.09.2018 ora 23:59.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.