A.O. Centrul pentru Educatie Continua selecteaza o companie de audit

Ajută-ne să distribuim acest articol:

A.O. Centrul pentru Educatie Continua vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul financiar al proiectului FELT School  pe parcursul perioadei de activitate 01 iunie 2017 – 31 Mai 2018.  Auditul situațiilor financiare urmează să fie desfășurat în luna august 2018.

Ofertele urmează a fi expediate prin email  până la 1 august 2018, ora 16.00.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 10 august 2018.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: [email protected]

Mob: +69906154.

 

Termeni de referință

Obiectul auditului

Scopul auditului proiectului FELT School este de a efectua o evaluare independentă  a managementului financiar a proiectului sus-menționat pentru perioada de activitate 01 iunie 2017 – 31 Mai 2018.

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Locul: Auditul se va efectua la sediul A.O. ,,Centrul pentru Educatie Continuă”, str. Sf. Nicolai 1 /26, mun. Balti

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Asociației conform termenilor stabiliți.
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat,
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației.
 • Alte detalii care pot fi sugerate in contractul de audit, in procesul de aprobare a contarctului de prestare a serviciilor de audit de catre organizatia finantatoare- Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Perioada de efectuare a auditului și termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 • Prețul serviciilor de audit;
Alte articole de acest autor:
Author: Centrul pentru Educatie Continua
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.