AO "AVE Copiii" anunţă concurs de selectare a unei companii de contabilitate

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE COPIII” anunţă concurs de selectare a unei companii de contabilitate (externalizarea serviciului de contabilitate - outsourcing).

Cerințe față de ofertanți:

 • Evidența contabilă primară automatizată (program 1C) conform legislației Republicii Moldova și "Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale" (Ordinul Ministrului Finanţelor nr.188 din 30 decembrie 2014);
 • Înregistarea elementelor contabile conform contabilităţii de angajamente;
 • Elaborarea și aplicarea politicilor contabile, inclusiv elaborarea planului de conturi de lucru;
 • Asigurarea tuturor etapelor ciclului contabil inclusiv, dar nelimitat:
 1. întocmirea documentelor primare şi centralizatoare;
 2. evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
 3. reflectarea informaţiei contabile în conturi contabile;
 4. întocmirea registrelor contabile;
 5. inventarierea elementelor contabile;
 6. întocmirea balanţei de verificare sau a cărţii mari şi a situaţiilor financiare.
 • Calculul salariilor, concediilor anuale, concediilor medicale, cît şi a impozitelor aferente (aproximativ 20 de angajați);
 • Pregătirea documentelor de plată;
 • Pregătirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale (la Inspectoratul Fiscal de Stat, Statistică);
 • Raportarea lunară pentru conducerea AO AVE COPIII (act de predare – primire a serviciilor prestate);
 • Asigurarea accesului permanent și nelimitat al managementului AO AVE COPIII la procesul de prestare a serviciului de evidență contabilă.

Oferta va conține:

 • Scrisoarea cu informații despre: denumirea companiei, date de contact (adresă, numar de telefon, adresa de e-mail); detalii despre serviciile oferite și mecanismul de asigurare a controlului calității; detalii despre experienţa în domeniu și clienții companiei, altele dacă considerați necesar;
 • Oferta financiară: preţul serviciilor, inclusiv TVA.

Termeni limită și alte condiții:

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 31 mai 2018, ora 17.00 (ora locală).

*Ofertele depuse după termen nu vor fi examinate. Ofertele incomplete nu vor fi considerate pentru evaluare.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Stere nr.1, MD-2009 sau prin e-mail – [email protected] cu mențiunea: „Concurs de selectare a unei companii de contabilitate”.

AVE Copiii își rezervă dreptul de a solicita concretizări sau de a respinge propunerile fără a da explicații ofertanților.

Persoana de contact: Valentina POGOR – tel.: 0 69 103 121

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.