**Extins 21.03.2018**Selectarea unui beneficiar pentru crearea unei școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative

Ajută-ne să distribuim acest articol:

 

Sarcini şi responsabilității

În baza unui concurs naţional, din rîndul întreprinderilor private/de stat şi/sau instituțiilor de învățămînt și cercetare va fi selectat un beneficiar, care pe parcursul următorilor trei ani, prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD şi specialiștilor din domeniu vor contribui la implementarea şi promovarea unui şir de activități privind agricultura conservativă. Școlile de cîmp pentru fermieri vor servi ca centre regionale de instruire a fermierilor din zonă, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților practice la creșterea culturilor agricole în sistemul de lucrare minimă a solului.

Beneficiarul

Responsabilitatea viitorului beneficiar de grant la crearea școlii de cîmp pentru fermieri va  fi:

 • Participarea la crearea SCF prin semnarea contractului de parteneriat și participare pe un termen de minim 3ani.
 • Alocarea unui teren agricol consolidat pentru crearea lotului demonstrativ cu suprafața de cel puțin 5 ha, care va fi divizat in două sole(una tehnologia convențională, alta tehnologia nouă) unde culturile agricole vor fi cultivate doar în baza agriculturii conservative.
 • Participarea cu o contribuție în de 100% la suma grantului (aproximativ 48.150,00 USD) acordat de UCIP-IFAD. Contribuția Beneficiarului va fi folosită prin achiziția altor utilaje și tehnică necesara la implementarea AC.
 • Asigurarea unei săli de instruire pentru un număr minim de 25 persoane.
 • Asigurarea accesului necondiționat pentru producătorii agricoli și cercetătorii științifici ce vor avea ca scop activităţi didactice şi științifice ce au referință la studierea AC.
 • Menținerea lotului demonstrativ și a școlii de cîmp pentru fermieri conform destinației şi condițiilor stabilite inițial pe parcursul a minim trei ani.
 • Instruirea a pînă la 450 fermieri în domeniul AC în decurs de trei ani.

Criterii de eligibilitate:

În calitate de beneficiar la crearea Școlilor de cîmp pentru fermieri pot fi: întreprinderi agricole private din zonele rurale, instituții/stațiuni de învățământ și cercetare agricolă; colegii agricole, școli de profil; alte instituții de cercetare ce activează în domeniul agriculturii (agricultura convențională, conservativă) amplasate în zonele rurale. Pentru  orașele Chișinău și Bălți sunt eligibile doar instituțiile de cercetări științifice, stațiunile experimentale, instituțiile de învățământ cu profil agricol, care au terenuri amplasate în zonele rurale.

Întreprinderile nominalizate mai sus vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul cînd vor întruni următoarele criterii:

 • La concurs pot să participe doar întreprinderile care au terenuri agricole, destinate pentru crearea Lotului demonstrativ, care se află în proprietate  sau sunt arendate pe un termen de cel puţin 5 ani.
 • Vor fi eligibile întreprinderile care au în proprietate sau arendate terenuri agricole cu o suprafață de minimum 20 ha, dar nu mai mult de 300 ha(după datele la 31 decembrie a anului precedent depunerii cererii de obținere a grantului care urmează a fi confirmată cu documente justificative: raportul 7-AGR, certificat de la primărie, documente înregistrate la OCT).
 • Să accepte crearea lotului demonstrativ pe un termen de cel puţin 3 ani.
 • Să mențină evidență contabilă conform standardelor naționale.
 • Să fie de acord pentru participarea la co-finanțarea sumei acordată de UCIP-IFAD în proporție de cel puţin 100% din investiția oferită de UCIP-IFAD la procurarea utilajului agricol din cadrul SCF.
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/destat.
 • Să manifeste interes şi să accepte înființarea SCF în cadrul întreprinderii/instituției şi primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de producători agricoli la instruire sub formă de seminare, zile ale cîmpului  etc.
 • Să aibă angajat un specialist cu studii superioare în domeniul agronomiei sau alt domeniu relevant agriculturii (titular sau princumul).
 • Să aibă activitate financiară pozitivă mediu pe ultimii 3 ani de activitate(in baza rapoartelor financiare).
 • Să prezinte fișă tehnologică pentru anii 2018-2019 cu un plan de cheltuieli de cultivare a cel puțin a unei specii crescute pe suprafața cîmpului propus pentru lotul demonstrativ.

 Condiţiile de prezentare a ofertelor:

 • Solicitantul de grant va imprima 2 exemplare de documente conform listei indicate în prezentul Termeni de referință pentru participare laconcurs.
 • Fiecare exemplar de documente va fi sigilat în plicuri separate. Pe unul din plicuri se indică “Original”, iar pe al doilea plic se indică “Copie”. Ambele plicuri se prezintă la concurs într- un plic comun. În obligativitate pe toate plicurile trebuie să fie indicate: denumirea concursului, întreprinderea, localitatea și telefonul de contact.
 • Toate plicurile urmează să fie sigilate și ștampilate.
 • Pachetul de documente va fi depus la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 21 martie 2018 ora 16:00.
 • Dosarele prezentate după expirarea termenului limită stabilit NU vor fi admise la concurs.
 • Beneficiarii care vor încălca condiţiile menționate mai sus NU vor fi admiși la concurs.
 • Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email:[email protected]

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati pagina www.ucipifad.md

 

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.