Extinderea termenului pentru concursul prin cerere de ofertă privind selectarea unei companii, care să livreze echipament tehnic muzical în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru Bună Guvernare”.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului pentru concursul prin cerere de ofertă privind selectarea unei companii, care să livreze echipament tehnic muzical în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru Bună Guvernare”. Acest Proiect este realizat de către Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Obiectivul concursului: Selectarea companiei care să ofere echipament tehnic muzical necesar implementării activităţilor din cadrul Proiectului ”Implicarea tinerilor – comunitate prosperă” realizat de echipa comunitară parteneră din or. Donduşeni.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va oferi echipamentul solicitat conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Dosarul:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Lista centrelor autorizate de deservire a echipamentului;
  • Document ce atestă disponibilitatea echipamentului în stoc/sau confirmarea furnizorului, care va fi expres indicată în oferta financiare;
  • Oferta financiară (în Lei) – cu specificarea modalităţii şi prețului de livrare -  în care se va confirma că termenul de valabilitate a preţurilor este de 30 zile şi că termenul de livrare a bunurilor este de maximum 30 de zile.

Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Donduşeni.

  • Condițiile/termenii de garanție a fiecărui item de echipament.

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 al documentului ce poate fi descărcat AICI.

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă.

Criterii de Evaluare

  1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament cu cele prezentate
  2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitaţi
  3. Oferta financiară
  4. Termenii şi condițiile de garanție

Preţurile echipamentului  nu vor fi mai mari decît preţul mediu pe piaţă.

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate

CPD va încheia cu prestatorul selectat un contract de vânzare-cumpărare, în baza căruia va fi efectuată plata prin virament bancar şi doar după recepționarea bunurilor şi semnarea actului de livrare a mărfurilor de către CPD (sau terţa parte).  Echipamentul va fi livrat în termen de 30 zile de la semnarea contractului.

Perioada obligatorie de livrare a bunurilor este martie-aprilie2018

Ofertele pot fi trimise în versiune electronică la adresele:

[email protected]

sau ofertele pot fi trimise în forma fizică la adresa:

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

str. Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele vor cuprinde:

De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

Termenul de valabilitate a ofertelor este 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 martie 2018.

Pentru informații suplimentare:

Olga Sîrbu,tel. 022 23 70 89, e-mail: [email protected]
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.