Extinderea termenului pentru concursul prin cerere de ofertă privind selectarea unei companii, care să livreze materie primă și materiale de construcție pentru confecționarea băncilor în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru Bună Guvernare”.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului pentru concursul prin cerere de ofertă privind selectarea unei companii, care să livreze materie primă și materiale de construcție pentru confecționarea băncilor în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru Bună Guvernare”. Acest Proiect este realizat de către Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Obiectivul concursului: Procurarea materiei prime şi materialelor de construcţie necesare implementării activităţilor din cadrul Proiectului „Schimbare prin Informare şi Implicare” realizat de echipa comunitară parteneră din or. Străşeni.

Rezultate aşteptate: Compania (organizaţia) selectată va presta servicii conform condiţiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document.

Oferta va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:

  • Oferta financiară (în MDL) conform anexei  nr. 1 –cu specificarea:

1) modalităţii şi prețului de livrare (dacă este cazul)

2) termenul de valabilitate a preţurilor este de 30 zile

3) termenul de livrare a bunurilor este de maximum 30 zile.

Menționăm că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Străşeni.

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conținedata, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil).

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă.

Modelul ofertei financiare este prezentat în Anexa 1 al documentului ce poate fi descărcat AICI.

Criterii de Evaluare:

  1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru materialele de construcţie cu cele prezentate în acești termeni de referință;
  2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitaţi;
  3. Oferta financiară.

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate:

Plăţile vor fi efectuate doar prin virament bancar şi doar după recepționarea bunurilor şi semnarea actului de livrare a mărfurilor de către CPD (sau terţa parte).  

Perioada obligatorie de livarere a bunurilor martie-aprilie 2018.

Ofertele vor fi expediate la adresa electronică [email protected] sau depuse la sediul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” la adresa:

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”

str. Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele vor cuprinde:

De la:Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

Termenul de valabilitate a ofertelor este 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19  martie 2018.

Pentru informații suplimentare:

Olga Sîrbu,tel. 022 23 70 89, e-mail: [email protected]
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.