Cerere de oferta: Servicii de asistență juridică pentru Proiectul Viață Sănătoasă: ”Reducerea poverii bolilor netransmisibile”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

CERERE DE OFERTĂ

Proiectul Viață Sănătoasă: ”Reducerea poverii bolilor netransmisibile”

Finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Implementat de Institutul Elvețian Tropical şi de Sănătate Publică

Ref.:                 00008

Subiect:           Servicii de asistență juridică

Informații generale

Proiectul Viață Sănătoasă: ”Reducerea poverii bolilor netransmisibile” (Proiect) este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii BNT. Proiectul se concentrează asupra obținerii a trei rezultate:

Rezultatul 1: Autoritățile naționale din domeniul sănătății creează un mediu de politici favorabil pentru managementul descentralizat și integrat al BNT;

Rezultatul 2: Populația din raioanele-țintă are acces la și utilizează îngrijirile integrate de calitate, inclusiv serviciile extinse pentru BNT;

Rezultatul 3: Populația din raioanele țintă și-a îmbunătățit comportamentul axat pe sănătate și și-a redus comportamentul cu risc pentru BNT.

Pentru a implementa activitățile propuse Proiectul necesită servicii de asistență juridică calificate.

În acest scop, Proiectul este în căutarea unei Companii/Consultant care să poată pune la dispoziția sa serviciile menționate și invită companiile eligibile să depună oferta financiară alături de scrisoarea de intenție în care se atestă experiența și aptitudinile personalului său.

 Compania/Consultantul va fi selectată/selectat în baza următoarelor criterii calificare:

  • Experiență în prestarea serviciilor de consiliere juridică în domeniul resurselor umane, contractelor de muncă, organizațiilor nonguvernamentale;
  • Personal calificat, cu experiență generală min 3 ani în consiliere;
  • Oferta financiară depusă.

Modalitatea de aplicare

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate și sunt dispuși să facă parte din grupul de Consultanți al proiectului Viață Sănătoasă sunt invitați să expedieze prin e-mail o scrisoare de intenție și oferta financiară (ratele per serviciu/oră) la adresa: [email protected]

Data limită pentru depunerea aplicațiilor (cererilor) este 15 februarie 2018.

Oferta Financiară

Nr. crt.

Denumire serviciu

U.M

Preț per unitate, MDL

1

Consultații în domeniul legislației muncii, inclusiv contracte de muncă, resurse umane.

Oră/ per întrebare

 

2

Servicii de elaborare a contractelor

Ore/ per contract

 

3

Alte servicii juridice, impuse de diverse situații care pot să apară în cursul implementării Proiectului

Oră/per serviciu

 

Contractul va fi înmânat companiei care a propus cel mai bun preţ şi întruneşte toate cerinţele stabilite.

OFERTELE ELECTRONICE vor

fi adresate la adresa:                                                    [email protected]

DATA LIMITĂ PENTRU

PREZENTAREA OFERTELOR:                                     15 februarie 2018, ora locală 16:00 (EET)

 

Numele companiei:

Semnătura autorizată:

Numele şi funcţia semnatarului:

 

Adresa:

E-mail:

Telefon:

 

Data:

 

[Semnătura Ofertantului]

[Ştampila Ofertantului]

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.