Proiectul de Competitivitate din Moldova_RFQ-2017-120-02_Lucrari de construcție, finisare și instalarea rețelelor pentru Hub-ului Creativ localizat în cadrul Facultății de Arte Plastice din cadrul Academiei de Arte din Moldova

Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici „Proiect” sau „Proiectul de Competitivitate”), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și de Guvernul Suediei și implementat de către Reprezentanța din Moldova a Corporației Chemonics International Inc. (Chemonics) are scopul de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții.

Unul din obiectivele Proiectului este dezvoltarea economica și a competitivității în Moldova prin dezvoltarea capacităților de creație, a forței de munca, și antreprenorialului. In acest sens, Proiectul susține dezvoltarea unui Centru Creativ, spațiu dedicat dezvoltării abilitaților creative. Creative Hub vine să ofere un spațiu fizic și utilaj în cadrul Academiei de Arte din Moldova pentru creatori specializați în a aplica teoria în practica. Astfel, Centrul oferind oportunitatea de dezvoltare a unei platforme de învățare alternativă pentru crearea noilor companii pe piață prin prisma programelor alternative. Mai mult, Centrul Creativ tinde să devină platforma care sporește transferul de cunoștințe între companiile existente care activează în industriile creative și companii începătoare prin oferirea unui spațiu comun pentru interacțiune.

Centrul Creativ va fi localizat în Facultatea de Arte a Academiei de Arte din Moldova (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 137). Aripa stângă (etaj 1 si subsol) din cadrul Facultății de Arte, au nevoie de lucrări de construcție si renovare, finisare și instalare de rețele. Pentru realizarea acestui obiectiv, următoarele servicii sunt necesare a fi realizate până în aprilie 2018 în baza Anexei 1:

Instalarea rețelelor (Anexa 1_Proiect)

Etaj 1

 • Ventilare (pag. 19)
 • Apă și canalizare (pag. 20)
 • Sistemul de electricitate si telecomunicatii (pag. 17 și 18)

Subsol

 • Ventilare (pag. 36)
 • Apă și canalizare (pag. 37)
 • Sistemul de electricitate si telecomunicatii (pag. 34 și pag. 35)
 1. Lucări de finisare (Anexa 1_Proiect)

 Etaj 1

 • Pereți și tavan (pag. 3-14)
 • Turnarea pardoselii (pag. 15-16)

Subsol

 • Pereți și tavan (pag. 26-31)
 • Turnarea pardoselii (pag. 32-33)
 • Lucrări de construcție/renovare (Anexa 1_Proiect)

 Etaj 1

 • Pereți despărțitori de interior (pag. 2 și pag. 21), cu excepția pereților de sticlă și a ușilor;

Subsol

 • Pereți despărțitori de interior (pag. 24)
 1. Deschideri noi și lucrări de întărire

(Anexele 2A, 2B, 2C si 2D)

Ofertanții sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics, în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificare ofertelor.

 1. Prezentarea ofertei și data limită:

Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de 22 noiembrie 2017, 17:00 ora locală Chișinău. Ofertele pot fi expediate la: [email protected]

Vă rugăm să faceți referință către numărul cererii de oferta: (RFQ-2017-120-02).

Ofertele recepționate după data si ora menționate mai sus vor fi considerate ca întârziate si apreciate ulterior la discreția Chemonics.

Vizita la șantier obligatorie pentru ofertanți și Sedinta obligatorie de Intrebari si Raspunsuri referitor la Cererea de oferta:

Vizită Obligatorie la Șantier si sesiunea obligatorie de intrebari si raspunsuri: Participanții la tender sunt invitați pentru a cunoaște detaliat particularitățile construcției și pentru a adresa întrebări privind caietul de sarcini.

Vizita obligatorie la șantier va fi organizată la data 20 noiembrie 2017 pe adresa str. 31 August 1989, nr.137, Chișinău, ora 10:00 ora locala Chișinău.

Vizita la șantier este obligatorie, Chemonics va accepta doar ofertele ofertanților care au participat la întrunirea menționată mai sus. Confirmarea prezenței se va face prin email.

În urma vizitei la santier, Chemonics va organiza o sesiune obligatorie de întrebari și raspunsuri cu ofertanții interesați la sediul MCP din str. N. Iorga 14.

Participarea la vizita obligatorie la șantier este responsabilitatea ofertanților. Chemonics nu va rambursa ofertanților nici un cost asociat cu vizita la șantier. In continuare, la primirea notificării privind selectarea ofertei sale, Ofertantul renunță la orice pretenție care decurge din erori, inconsecvențe sau ambiguități, astfel, Ofertantul sau orice entitate care lucrează cu sau Ofertantul sau in raport de sub-contractare, a luat cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință cu oferta, înainte de prezentarea acesteia de către Ofertant.

Specificații: Anexa 1_Proiect si Anexele 2A, 2B, 2C si 2D conține specificații pentru lucrările de constructie, finisare si instalare retele pentru etaj 1 și subsol.

Oferta de preț: Oferta de preț ca răspuns la prezentul RFQ trebuie să conțină o sumă fixă ce include cheltuielile indirecte (transport, regie, evacuare gunoi, depozitare, asigurare sociala etc.) și alte costuri. Prețul trebuie fixat în lei moldovenești (MDL), TVA cota zero. Oferta trebuie să fie valabilă pentru nu mai puțin de șaizeci (60) zile calendaristice după termenul limită de prezentare a ofertei.

În plus, ofertanții care răspund la acest RFQ sunt rugați să expedieze următoarele:

 • Scrisoare de intenție (Secțiunea 4)
 • Copi certificatului oficial de înregistrare a companiei sau a licenței de desfășurare a afacerii.
 • Copia datelor bancare in Lei Moldovenești
 • Minimum trei (3) referințe (contacte – email, telefon, nume complet) cu privire la activitățile anterioare similare pe teritoriul Republicii Moldova.

Condiții de livrare: Furnizorul (sau furnizorii) selectat va fi rugat să livreze serviciile la următoarea adresa: Academia de Arte din Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 137. Ca parte componentă a răspunsului pentru respectivul RFQ, fiecare ofertant trebuie să numească o perioadă estimativă de livrare (în zile calendaristice) (după recepționarea comenzii). Perioada estimativă de livrare prezentată în ofertă ca răspuns la acest RFQ trebuie să fie admisă în executarea contractului ulterior.

Evaluarea și Decizia: Va fi selectat ofertantul responsabil a cărui ofertă este respectată în conformitate cu instrucțiunile stipulate în RFQ, ce îndeplinește cerințele de eligibilitate și este considerată a fi de cea mai bună valoare pentru Chemonics în baza următoarelor criterii de evaluare, cu ponderea aplicată corespunzător:

 • Preț (50%) — în baza prețului total prezentat în ofertă
 • Experiență anterioară (30%) – atribuite pentru experiența acumulata in activități similare
 • Termen de livrare (20%) — în baza termenului de livrare prezentat în ofertă

Vă rugăm, să rețineți că în cazul în care reacția de răspuns va întârzia sau lipsi, oferta poate fi considerată "necorespunzătoare" și, prin urmare, descalificată. Chemonics își rezervă dreptul de a renunța la deficiențele nesemnificative la dorința sa.

Mai multe detalii referitor la acest RFQ gasiti in documentele anexate la linkul de mia jos:

https://drive.google.com/open?id=14Ox112ojrE-5xOGF-2NmDSCoYNiHud1W 

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md