Cererea de Ofertă de Preț - Servicii puplicitare outdoor

În cadrul proiectului ” “Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova” finanţat de Fondul Global de Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

 Centrul PAS invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele:

 

Denumirea

Cantitatea

Lot 1

1

Producția, instalarea și menținerea, a informației aferente la controlului tuberculozei în 8 panouri (3x6 m), din diferite sectoare ale Chișinăului pentru perioada de 3 săptămâni

8

2

Tipărirea, instalarea și menținerea a informației aferente la controlului tuberculozei în 30 bannere (casete luminoase) de pe viaduct (Chișinău) sau str. Grigore Vieru pentru perioada de 3 săptămâni.

30

3

Tipărirea, instalarea și menținerea a informației aferente la controlului tuberculozei în 10 de bannere (casete luminoase) din apropierea instituțiilor medicale sau alte locuri publice din Chișinău pentru perioada de 3 săptămâni.

10

4

Plasarea pe parcursul a 3 săptămâni a 5 anunțuri sociale pe 5 ecrane LED din Chișinău.

5

5

Plasarea pe parcursul a 3 săptămâni în 100 maxi-taxi din Chișinău a posterelor A4 cu informația aferentă la controlului tuberculozei 

100

Informația privind specificațiile tehnice poate fi accesată la acest link.

 Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi adresată şi trimisă la:

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: [email protected]

 Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 3 este: 17 noiembrie 2017, ora 18 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

 Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la Centrul PAS.

 Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Furnizorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei (GFATM).

 Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

 Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni. 

Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS

PREŢUL. Prețul în lei Moldovenești (MDL) calculat la cota 0 TVA trebuie să includă preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare producerii, instalării, dezinstalării și menținere a informației.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă. 

ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat. 

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

 Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43 ext. 111

E-mail: [email protected]

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md