Tender no. 91112922 for the procurement of construction tools and materials for equipping a dual training workshop / Tender nr. 91112922 pentru achiziția uneltelor și materialelor de construcție pentru echiparea atelierului de educație duală

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of construction tools and materials for equipping a dual training workshop for Vocational School No.2 Cahul within its project “Modernization of Local Public Services in the Republic of Moldova”.

The provider shall ensure goods transportation to the final beneficiary located in Cahul.

For detailed specifications and eventual questions on the tender, please address Petru Pirnau at [email protected].

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered (if and where applicable);
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and person responsible for the offer;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91112922) on it. The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing, Chisinau, MD-2009) not later than Friday, 17 November 2017, time 17:00.

______________________________________________________________________________________________

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziția uneltelor și materialelor de construcție pentru echiparea atelierului de educație duală din cadrul Școlii Profesionale Nr. 2 Cahul în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Furnizorul va asigura livrarea bunurilor la beneficiarul final în Cahul.

Pentru a primi specificațiile detaliate și a adresa eventuale întrebări cu privire la tender, vă rugăm să scrieți la Petru Pirnau at [email protected].

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta (semnată și stampilată), în MDL, calculată la cota 0% TVA și cu indicarea termenului de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine ale bunurilor oferite (dacă este cazul);
 • Descrierea succintă a experienței și calificărilor companiei;
 • Informația de contact a companiei și persoanei responsabilă de ofertă;
 • Datele bancare și anume: denumirea băncii, codul bancar și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei (pe teritoriul Republicii Moldova), precum și a altor licențe și permise, dacă este cazul;
 • Certificatul cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul de stat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau copia ultimului raport financiar.

Documentele se vor prezenta în plic sigilat, cu indicarea denumirii și numărului tenderului (91112922) pe plic. Aplicația se va livra la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă, Chișinău, MD-2009) nu mai târziu de vineri, 17 noiembrie 2017, orele 17:00.

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md