Identificarea organizatorului unui șir de evenimente pentru promovarea deliciilor de pomușoare (deserturilor / fresh-urilor / smoothie-uri / sosuri) în meniurile întreprinderilor din sectorul HoReCa.

Termeni de referinţă:

Identificarea organizatorului unui șir de evenimente pentru promovarea deliciilor de pomușoare (deserturilor / fresh-urilor / smoothie-uri / sosuri) în meniurile întreprinderilor din sectorul HoReCa.

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare” (AMIB), care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.. Metoda de abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, HoReCa, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.). Unitatea de implementare a proiectului este AO Centrul de Consultanță în Afaceri.    

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

Pomușoare – fructe ale arbuștilor baciferi și căpșunului: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, agriș, aronie, caprifoi, afine, cătină albă, mure, goji.

HoReCa – sector antreprenorial compus din hoteluri, restaurante, cafenele;

Beneficiar – întreprindere din sectorul HoReCa;

 1. Justificare

La momentul actual, sectorul HoReCa este interesat de deserturile din / cu pomușoare, în sezon sau extra-sezon, însă achizițiile de materie primă au loc spontan, neorganizat, de la piețele agricole, deseori fără solicitarea documentelor de proveniență sau a certificatelor de inofensivitate. Acest fapt se datorează parțial lipsei de ofertă corespunzătoare și organizată (canal de distribuție neorganizat) dar și a promovării slabe a meniurilor din pomușoare[1].  

Pentru a stimula interesul consumatorului final si al întreprinderilor din sectorul HoReCa și pentru a facilita dezvoltarea unui canal stabil de distribuție, în cadrul proiectului AMIB, implementat de CCA, se anunță un Concurs al propunerilor de evenimente promoționale, prin care pot fi atinse obiectivele:

 1. Crearea de noi meniuri/ poziții din pomușoare în meniurile unităților HoReCa
 2. Promovarea stabilirii unui canal de distribuție stabil dintre HoReCa și producători de pomușoare proaspete și înghețate.
 3. Promovarea consumului de delicii din pomușoare în localuri și condiții de casă.

 

 

Livrabilele evenimentelor organizate vor fi:

 1. Acorduri de parteneriate semnate de unitățile HoReCa și producătorii / vânzătorii / grupurile de fermieri (cel puțin 5) participanți la evenimente.
 2. Poziții noi în meniurile 2018 ale unităților HoReCa (cel puțin 5).
 3. Evenimente de promovare ale noilor poziții din meniurile 2018 (cel puțin 5 unități HoReCa – 5 produse) în parteneriat cu Asociațiile producătorilor de pomușoare, finanțate de HoReCa.

Aplicanții vor descrie pe scurt, în maximum 2 pagini, conceptul, numărul, periodicitatea, formatul evenimentului / evenimentelor.

Un criteriu important va fi capacitatea aplicanților de a stimula unitățile HoReCa de a menține de sine stătător continuitatea livrabilelor activității realizate și de a se implica financiar în promovarea ulterioară a acestora, pe parcursul anului 2018 (livrabila 3).

În aplicațiile transmise, se va ține cont și de:  

 1. Evaluarea și monitorizarea. După finisarea evenimentului / evenimentelor, partenerii – companiile HoReCa – vor prezenta rezultatele exprimate în dinamica achizițiilor de pomușoare în sezonul 2017-2018.
 2. Demonstrația capacității de a implica / convinge unitățile HoReCa de a participa la evenimente și asuma viitoarele activități promoționale (din cont propriu).

Perioada derulării finanțării și data de depunere a cererilor de finanțare

 • Perioada depunerii conceptelor / aplicațiilor de către companiile interesate: 3 noiembrie 2017 – 13 noiembrie 2017 (ora 11.00).
 • Evenimentele se vor planifica pentru luna decembrie 2017. Promovarea meniurilor de pomușoare – vara 2019.
 • Conceptele vor fi analizate de către echipa de implementare a proiectului AMIB. Va fi selectată compania care va propune un concept viabil și va demonstra capacitatea de a implica / convinge unitățile HoReCa de a participa la evenimente și asuma viitoarele activități promoționale.

Bugetul disponibil

Bugetul disponibil pentru organizarea evenimentului / evenimentelor este de 86.000 lei (inclusiv toate taxele, AO Centru de Consultanță în Afaceri nu este plătitor de TVA).

Criterii de eligibilitate

Companiile care aplică trebuie să întrunească următoarele criterii:

 1. a) Să fie persoană juridică, înregistrată şi care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în domeniul serviciilor de publicitate/comunicare.
 2. b) Să mențină evidență contabilă în conformitate cu legislația națională;
 3. c) Să posede experiență în: copywriting, desfășurarea campaniilor de comunicare (sociale și comerciale);
 4. d) Să fie orientată inclusiv spre limitarea propriului beneficiu material, în favoarea realizării obiectivelor campaniei;

Nu vor fi eligibile:

* Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;

* Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate in prezentul Termen de Referință.

Documentele de participare

Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

1) Conceptul campaniei (maximum 2 pagini, idei generale, laconic. În cazul apariției întrebărilor suplimentare CCA va contacta autorul);

2) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

3) Portofoliul de activități realizate (inclusiv cu întreprinderile HoReCa);

Procedura de evaluare

Compania de comunicare/publicitate va fi selectată în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale CCA. Conceptele și setul de documente depuse vor fi evaluate de Staff-ul CCA. După selectarea companiei, CCA va semna cu aceasta un Acord de parteneriat și un Contract de prestări servicii, în care vor fi stipulate condițiile desfășurării evenimentelor.

CCA își rezervă dreptul de a anunța un Concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul Concurs, în cazul în  care compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Campaniei.

Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 15 noiembrie 2017.

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Propunerile companiilor interesate vor fi expediate Coordonatorului de proiect AMIB, Sergiu Ipatii,  sergiu.ipatii[at]cca-ngo.org sau Centrul de Consultanță în Afaceri AO, MD-2004, or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.

 

[1] Date obținute în urma unui studiu intern al CCA/AMIB

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md