AO „AVE Copiii” anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al Asociației pentru anul 2017

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE COPIII” anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al Asociației pentru anul 2017.

Perioada de implementare a Termenelor de Referință: 5 martie – 15 aprilie 2018.

Documentarea: 5-31 Martie 2018

Raportul de audit și Scrisoarea cu constatări, concluzii și recomandări: 15 Aprilie 2018.

Informații generale:

Auditul financiar al tuturor fondurilor gestionate de AO AVE Copiii în 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Produse & Servicii:

Documentarea: analiza documentației și proceselor (AO AVE Copiii va pune la dispoziția auditorilor oficiu de lucru și acces la toată documentația necesară în original).

Raportul de audit: în limbile Engleză și Română, cîte 2 exemplare originale pentru fiecare limbă de lucru în versiuni pe hîrtie și cîte o versiune electronică pentru fiecare limbă de lucru (format pdf).

Scrisoarea cu constatări, concluzii și recomandări: în limbile Engleză și Română, cîte 1 exemplar original pentru fiecare limbă de lucru în versiuni pe hîrtie și cîte o versiune electronică pentru fiecare limbă de lucru (format pdf).

Conținutul ofertei:

Dosarul va conține obligatoriu:

Scrisoarea de intenție (max 2 pag.: TNR, 14) cu informații despre companie (denumire; date de contact, inclusiv adresă, numar de telefon, e-mail, persoană de referință; descriere și experiență în domeniu; numele persoanelor implicate direct în implementarea acestor ToR).

CV-urile persoanelor implicate în implementarea acestor ToR.

Licenţa pentru activitatea de audit (copie).

Oferta financiară, care va indica costul serviciilor şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor limită indicate mai sus.

Condiții de eligibilitate:

Calificare: disponibilitatea licenței pentru activitatea de audit;

Experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova: cel puțin 10 ani;

Calificarea echipei: companiile interesate trebuie să dispună de echipă cu calificările necesare pentru a răspunde condițiilor din ToR;

Ofertă financiară echilibrată.

Dosar complet.

Alte condiții obligatorii:

Transmiterea dosarului reprezintă acordul automat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal indicate conform condițiilor ToR.

AVE Copiii este o Asociație Obștească care militează pentru protecția drepturilor copilului. Orice abuz sau violență față de copii produs de persoanele indicate în Dosar, înainte sau în timpul implementării acestor ToR, vor fi raportate în condițiile legii la autoritățile competente, iar respectiva situație este motiv pentru excluderea din concurs a Companiei sau pentru rezilierea Contractului cu aceasta.

Dosarele incomplete nu vor fi analizate.

AO AVE Copiii își păstrează dreptul de a nu oferi nici un fel de explicații despre decizia luată.

Termen limită: Companiile interesate vor depune dosarul pînă la 15 noiembrie 2017 – sfîrșitul zilei.

Contacte:

Companiile interesate vor expedia dosarele la adresa: mun.Chişinău, str. Constantin Stere nr.1, MD-2009 sau prin e-mail la [email protected] cu indicarea obligatorie la Subiectul mesajului ”CONCURS AUDIT”.

Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la [email protected] sau tel: 0 22 23 72 59.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md