Concurs pentru selectarea a unei sau câteva companii care va realiza o campanie de comunicare bazată pe elaborarea şi difuzarea a spoturilor video/audio, elaborarea și promovarea unei broșuri online

Prezentare generală:

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus+ al Comisiei Europene și este destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Rețeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 314,486 de cadre didactice şi peste 141,885 de şcoli din 33 de ţări europene (cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Elveţia, Norvegia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). 

Ministerului Educației al R. Moldova a desemnat Fundația Est-Europeană în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS) eTwinning Plus Moldova. Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea şi colaborarea între instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activități noi de  învățare.

Obiectivul:

Pentru promovarea eficientă a programului eTwinning Plus Moldova, se va organiza  o campanie în mediul online, în cadrul căreia se vor realiza și promova scurte spoturi video, va fi organizată o campanie de promovare pe rețele de socializare, va fi elaborată și promovată o broșură online.

Pentru implementarea acestei componente, FEE va angaja o companie specializată în prestarea de servicii solicitate, care va elabora conceptul, planul de implementare și va implementa strategia de promovare a programului eTwinning Plus Moldova în mediul online.

Responsabilități

Pentru realizarea obiectivului contractantul va planifica și va implementa o campanie de promovare în mediul online pentru  toata perioada de implementare a proiectului (15.11.2017 – 31.12.2018) şi va fi responsabil de:

 • Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare pentru perioada de implementare a proiectului;
 • Elaborarea conceptului, structurii şi conținutului spoturilor, textelor și broșurii online;
 • Asigurarea accesării de către un număr cât mai mare de utilizatori a materialelor plasate;
 • Orice alte activități relevante.

Servicii: 

Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (15.11.2017 – 31.12.2018)  și la solicitarea Fundației.

 1. Elaborarea unei strategii de promovare online a proiectului eTwinning, având ca grup țintă profesorii și angajații din sistemul de educație.
 2. Implementarea acestei strategii până la finele proiectului (31.12.2017)

Strategia va include cel puțin următoarele:

 1. Elaborarea a cel puțin 3 video de promovare a bunelor practici educaționale în limba română cu subtitre în rusă și engleză.
 2. Elaborarea unor meme-uri sau alte produse online, care vor fi distribuite în mediul online.
 3. Promovarea activă, inclusiv plătită, a paginii de Facebook a proiectului și asigurarea vizitelor pe această pagină a grupului țintă.
 4. Elaborarea unei broșuri online în limbile română și rusă cu instrucțiunile de utilizare a eTwinning și promovarea acesteia.
 5. Promovarea în mediul online a bunelor practici din cadrul proiectului.

Aspecte organizaționale:

Contractantul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea directă a Directorului de Programe. Contractantul va activa în afara oficiului FEE şi va participa la toate şedinţele ce vizează realizarea sarcinilor.

Candidaţii eligibili:

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţă anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară:

Candidații vor elabora o ofertă financiară detaliată, în EURO, cu indicarea costurilor pentru fiecare tip de serviciu. Companiile candidate sunt încurajate să propună și alte activități relevante și novatoare de promovare online.

Criterii de selecție a ofertantului:

Experienţa ofertantului: prezență pe piață, clienţi fideli/referinţe;

Cost-eficiența ofertei – prețul total versus numărul de utilizatori din grupurile țintă acoperit prin activitățile de promovare propuse.

Aplicația va include:

 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Ofertă comercială care include preţul în EURO pentru fiecare serviciu, per unitate și total;
 • Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0 (proiectul este scutit de TVA, Fundația Est –Europeană va oferi toate documentele confirmătoare);
 • Exemple de campanii similare realizate anterior;
 • Termeni și condiții de livrare a serviciilor. 

Dosarul completat în limba română va fi expediat la următoarea adresă:

Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova, sau prin email la adresa: [email protected], cu mențiunea ”Campanie de promovare eTwinning Plus Moldova”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 31 octombrie 2017.

Pentru informații suplimentare contactați: 0 80010801 – apel gratuit

*Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md