Tender no. 91111311 for the procurement of soap dispensers and paper towel devices / Tender nr. 91111311 pentru achiziționarea dozatoarelor pentru săpun și a dispozitivelor pentru prosoape de hârtie

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of soap dispensers and paper towel devices within its project “Quality and Efficiency Improvement of Health Services in the Republic of Moldova”.

Description

Qty,

pcs/liters

Dispenser for liquid soap with armrest

All goods should be intended especially for hospital use, have a solid cover (of stainless steel resistant to corrosion or of good quality plastic), the minimum capacity of one liter of soap with refillable tank, be vandal resistant - casing with lock, have a frontal content viewer, actuated by means of a stainless-steel lever.

60

Dispenser for sanitizer with armrest

70
Liquid Soap for the dispenser 60
Sanitizer for the dispenser 70
Devices for paper towels The devices should be intended especially for hospital use, have a solid cover (of stainless steel resistant to corrosion or of good quality plastic), the size capacity minimum of one pack of paper, vandal resistant - casing with lock, have a frontal content viewer. 60
Paper towels for the device 120

The provider shall ensure goods transportation to the final beneficiary located in Orhei.

For eventual questions on the tender, please address Petru Pirnau at [email protected].

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and person responsible for the acquisition;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91111311) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing, Chisinau, MD-2009) not later than Friday, 06 October 2017, time 17:00.

___________________________________________________________________________________________________

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea dozatoarelor pentru săpun și a dispozitivelor pentru prosoape de hârtie în cadrul proiectului “Calitatea și Eficiența Serviciilor Medicale în Republica Moldova”.  

Descriere

Cant.,

buc./l

Dozator pentru săpun lichid cu cotieră Toate bunurile sunt destinate spitalelor, au o suprafață rezistentă (oțel inoxidabil rezistente la coroziune sau plastic de calitate bună), capacitate minimă de un litru de săpun cu rezervor reîncărcabil, carcasă rezistentă la vandalizare, cu lăcată, să aibă vizualizator de conținut frontal, acționat cu ajutorul unei pârghii din oțel inoxidabil. 60
Dozator pentru dezinfectant cu cotiera 70
Săpun lichid pentru dozator 60
Dezinfectant pentru dozator 70
Dispozitiv pentru prosoape de hârtie Toate bunurile sunt destinate spitalelor, au o suprafață rezistentă (oțel inoxidabil rezistente la coroziune sau plastic de calitate bună), capacitate minimă de un set de hârtie, carcasă rezistentă la vandalizare, cu lăcată, să aibă vizualizator de conținut frontal. 60
Prosoape de hârtie pentru dispozitiv 120

Furnizorul va asigura transportarea bunurilor la adresa beneficiarului în Orhei.

Eventualele întrebări cu privire la tender pot fi adresate lui Petru Pirnau la [email protected].

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91111311) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (str. Bernardazzi 66, et. 5, aripa stângă, Chișinău, MD-2009) nu mai târziu de vineri, 6 octombrie 2017, orele 17:00.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md