Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” organizează tender de achiziţionare a unui set de cauciucuri de iarnă!

 

ANUNȚ

Către: Companiilor de interes Publicat site: www.civic.md; www.cda.md
De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: [email protected]  

Data publicării: 22 septembrie 2017  

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” organizează tender de achiziţionare a unui set de cauciucuri de iarnă și invită agenții economici să transmită ofertele tehnice și financiare.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație publică fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  - solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internaționalăCererea de ofertă

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru un set e anvelope de iarnă pentru modelul de mașină:

Mitsubishi Outlander II (CW), anul 2009

Cod VIN: JMMBXNCU2W9U000610

Nr. Motor: 4G63NT2906

Nr. Denumire produs Specificații Cantitatea
1. Set de Cauciucuri de iarnă R16 215/60 Un set
2. Preț Total (TVA0)  
 1. I.              Condiții
 1. Preţ competitiv, respectarea raportului preţ-calitate
 2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
 3. Condițiile și termenele de livrare și de plată;
 4. Companie specializată în realizarea cauciucurilor.;
 5. Calitatea lucrărilor executate;
 6. Livrarea producţiei la sediul organizaţiei;
 1. II.             Cerințe de evaluare
 1. Va fi declarată câștigătoare compania care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai avantajos preț total calculat.
 2. Garanţii cu respectarea raportului preţ şi calitate
 3. Oferta financiară (în lei) cu specificarea modalității și prețului de livrare. Menționam că adresa la care vor fi livrate bunurile este or. Chișinău, str. Vlaicu Părcălab 8.
 4. Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail).
 5. Termenii și condiții de garanție
 6. Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate.

 

 1. III.           Cerințe speciale:

-       Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari

-       Atenţionăm:  Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015

-       Plățile vor fi efectuate prin virament, după recepționarea bunului.

 1. IV.           Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 06.10.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea „Set de cauciucuri" (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Ana Bargan,  asistent pe raportare și organizare evenimete – telefon: 022- 240-899).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă..

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md