Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică organizarea a unui eveniment în Cahul și solicită servicii de catering!

Către: Tuturor celor interesați Publicat site: www.civic.md; www.cda.md
De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: [email protected]

Data publicării: 22 septembrie 2017  

 

 

 

 

 

 

Stimați furnizori!

Prin prezenta, Vă anunțăm că Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) planifică organizarea a unui eveniment (masă rotundă) și solicită servicii alimentare (restaurant) de prânz și pauză de cafea, pentru:

Evenimentul  – Masa rotundă pentru data de 28 Septembrie 2017, locația Cahul (str. Ion Voda cel Cumplit 29  , Cahul), pentru un grup de 25 persoane.

Cadrul general

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o organizație publică fondată în anul 1997. Misiunea CDA este de a implementa proiecte și programe care au drept scop: promovarea drepturilor și obligațiunilor fundamentale ale omului, susținerea educației juridice, asistență legislativă și consultativă, avizarea și expertiza proiectelor de acte normative; dezvoltarea continuă a programelor de instruire precum și a acordarea asistenței persoanelor în nevoie de protecție internațională  - solicitanți de azil, refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. CDA este partener al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din anul 1998. Cu suportul UNHCR, Centrul de Drept al Avocaților implementează programele în susținerea persoanelor în nevoie de protecție internațională.

Serviciile solicitate:

 

LOTUL 1: Evenimentul 1 – Masa rotundă pentru data de 28 septembrie 2017
Locația: Mun. Cahul, str. Ion Voda cel Cumplit 29 din mun.
DATA: 28 Septembrie 2017 (1 zi)
Numărul participanților: 20 persoane. Acesta poate varia și va fi confirmat cu 2-3 zile înainte de eveniment.
Descrierea serviciilor: Număr unități Cantitatea
Prânz 1 prânz 25 persoane

Servicii Restaurant – Calitatea deservirii, bucate delicioase, eveniment tip fourchette

Deservirea
Total    

Adăugător solicităm în prealabil meniul varietăților de prânz şi pauze de cafea de care dispuneți.Vă rugam să depuneți/transmiteți oferta pentru serviciile de mai sus însoțită de costuile detaliate (Cota cu TVA 0)

 

I.          Cerințe de evaluare:

1.         Garanţii cu respectarea raportului preţ şi calitate

2.         Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldovenești. Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută națională.

3.         Oferta financiară va conține data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon, e-mail);

4.         Experiență de cel puțin 1 ani, în realizarea serviciilor solicitate

II.         Cerințe speciale:

-           Nu se acceptă prestarea serviciilor prin intermediari

-           Atenţionăm:  Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărârii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015

-           Plățile vor fi efectuate prin virament după prestarea serviciilor solicitate.

III.        Ofertele pot fi trimise în format electronic sau în formă fizică la adresele:

 

Documentele Ofertantului urmează a fi prezentate până la data de 26.09.2017 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: [email protected] (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Ana Bargan,  Asistent pe Raportare și Organizare Evenimete – telefon (+373) 688 28 388).

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – preț, calitate, experiență și corespunderea cerințelor înaintate.

Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de până la 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md