Cerere de oferte pentru selectarea unei companii prestatoare de servicii de logistică pentru participarea la expoziția ”INDAGRA FOOD CARNEXPO 2017”

Termeni de referință

Cu privire la cererea de oferte pentru selectarea unei companii prestatoare de servicii de logistică pentru participarea la expoziția ”INDAGRA FOOD CARNEXPO 2017”

 

Context și obiective

Fundația Reprezentanță din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS prin Unitatea de Implementare a Proiectului implementează proiectul“ Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguri“. În dezvoltarea intervențiilor proiectul se bazează pe abordarea conform principiilor “Market System Development - MSD”. Dezvoltarea proiectelor conform principiilor MSD presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici. Unul dintre obiectivele proiectului este de a facilita accesul fermierilor la piețele externe datorită legăturilor comerciale consolidate între producători/grupuri de producători și cumpărătorii de pe piețele externe.

Abrevieri:

MSD- Market System Development;

PIU- Project Implementation Unit;

Descrierea serviciilor

În perioada 25-29 octombrie 2017, PIU planifică organizarea unui eveniment de 5 zile pentru promovarea strugurilor moldovenești pentru un grup de 5-10 producători și/sau exportatori autohtoni în cadrul expoziției ”INDAGRA FOOD CARNEXPO 2017”, București, Romania.

Scopul concursului

Scopul concursului este de a selecta o companie specializată în prestarea serviciilor de organizare a expozițiilor. În acest context, PIU solicită oferte de la companii de logistică și organizare a expozițiilor pentru promovarea strugurilor moldovenești în cadrul expoziției ”INDAGRA FOOD CARNEXPO 2017”, București, Romania în perioada 25-29 octombrie 2017. Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu.

Criterii de eligibilitate a candidaţilor

  • Persoane juridice rezidente în Republica Moldova;
  • Experiență în prestarea serviciilor solicitate de minim 2 ani;
  • Existenta unui portofoliu de lucrări reale;
  • Experiență de lucru cu organizații internaționale și nonguvernamentale va prezenta un avantaj în procesul de selectare;

Sarcinile față de Prestator:

  • Persoana juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și PIU).

-          Realizarea conceptului de organizare şi derulare a evenimentului;

-          Elaborarea unui plan de acțiuni;

-          Elaborarea bugetului;

 

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Managerului de Proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului PIU şi va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

CALENDAR PROPUS:

Nr. Activitate Termenul limită sau perioada
1 Depunerea ofertelor 25 septembrie 2017
2 Selectarea câștigătorului și semnarea contractului 27 septembrie 2017
3 Aprobarea Planului, calendarului, buget 29 septembrie 2017
4 Petrecerea expoziției 25-29 octombrie 2017
5 Raportare 15  noiembrie 2017

Conţinutul OBLIGATOR al dosarului:

  • Rezumatul conceptului și viziunii companiei asupra evenimentului de promovare a strugurilor în stare proaspătă.
  • Profilul companiei, care va include experiența în domeniu, portofoliul  de lucrări similare, lista clienților foști și actuali, personalul implicat, CV-ul coordonatorului proiectului și, opțional, ale altor persoane implicate;
  • Oferta financiară, pe categorii de activități (în lei moldoveneşti);

                Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

Modalitatea de expediere a ofertelor

  • Electronic:

Ofertele în formă electronică pot fi expediate la următoarea adresa de e-mail: 
[email protected]

 

Specificaţii prezentare oferte în format electronic:
De la: Denumirea companiei ofertante;
Subiect: Concurs de selectare a unei companii pentru servicii de organizare eveniment;

  • În formă fizică:

Adresa poştală:
Fundația Reprezentanță in R. Moldova a Fundației Elvețiene HEKS-EPER;
Republica Moldova, Chisinau, str. Banulescu-Bodoni57/1;

Specificaţii prezentare oferte în formă fizică:
Dosarul complet va fi pus într-un plic A4 sigilat, pe care va fi inserată următoarea informaţie: denumirea companiei ofertante, numele şi semnătura directorului, amprenta ștampilei ofertantului, rechizitele bancare şi datele de contact: adresă poştală, telefon fix şi mobil, adresă de e-mail.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25 septembrie 2017, ora 18:00;

Companiile care vor depune ofertele vor fi anunţate despre decizia cu privire la compania selectată după finisarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai tîrziu de 29 septembrie 2017.

Pentru informaţii suplimentare:

E-mail: [email protected];

Telefon: +373 69839192

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md