IDOM solicită repetat prezentarea ofertelor în vederea contractării unei companii care va presta servicii de predare corporativă a limbii engleze

Solicitare repetată pentru prezentarea ofertelor în vederea contractării unei companii care va presta servicii de predare corporativă a limbii engleze

18 septembrie 2017

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație neguvernamentală din Republica Moldova, care a fost fondată în 2007 de un grup de experți în drepturile omului. Scopul principal al IDOM este contribuirea la sensibilizarea, promovarea și protecția drepturilor și libertăților garantate de cadrul juridic național și cel internațional.

În prezent, IDOM beneficiază de suportul oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) pentru dezvoltarea organizațională a instituției. Prin urmare, în scopul consolidării capacităților profesionale ale echipei, angajații IDOM urmează să studieze/perfecționeze limba engleză, în dependență de nivelul de cunoaștere a acesteia de către fiecare angajat în parte. Cursurile de engleză se vor focusa pe abilitățile de vorbire, citire, scriere, ascultare, precum și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea vocabularului, gramaticii, pronunțării etc.

Detalii tehnice:

  1. Numărul de nivele și persoane instruite: 3 persoane – nivel începător, 6 persoane – nivel intermediar, 3 persoane – nivel avansat (pentru engleză juridică);
  2. Numărul de ședințe pe săptămână: 2, cu durata de 1,5 ore;
  3. Timpul disponibil: la prânz sau în a doua jumătate a zilei, până la 17:30;
  4. Locația de predare a cursurilor: sediul IDOM, str. M. Dosoftei, 95A, Chișinău.

Compania selectată va presta serviciile conform detaliilor specificate în prezenta solicitare de oferte, precum și în baza contractului de prestare a serviciilor, care urmează a fi încheiat între părți (IDOM și compania selectată).  

Criterii de selecție:

  • Oferta tehnică – experiența de activitate în domeniu (cel puțin 5 ani, inclusiv experiența profesorilor), portofoliul de clienți, metoda de predare, etc. Oferta tehnică trebuie să conțină, la fel, informația despre companie (denumirea, adresa, datele de contact, persoana responsabilă, etc.), precum și scurtă descriere a metodelor de predare aplicate.  Prezentarea scrisorilor de recomandare din partea clienţilor va constitui un avantaj;
  • Oferta financiară – costurile vor fi indicate în MDL, inclusiv TVA. Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor.

Data limită de depunere a ofertelor este 26 septembrie 2017, ora locală 17.00.

Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la [email protected] sau prin poștă la adresa: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), str. Mitropolit Dosoftei, 95 A, mun. Chișinău, Moldova, cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de studiere corporativă a limbii engleze”.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta: Natalia Conea-Bușilă, Manager PR & Comunicare, tel./mob.:  (+373 22) 838 408, (+373) 79 582 852, e-mail: [email protected]

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md