A început perioada de aplicare pentru participarea la Forumul ONG, ediția a IX-a

Ajută-ne să distribuim acest articol:

În cadrul evenimentului, participanții vor avea posibilitatea să-și promoveze cele mai relevante produse. În cazul în care organizația dvs. este interesată să-și expună produsele, vă rugăm să luați în considerare că spațiul disponibil este limitat, iar organizațiile vor amenaja de sine stătător produsele lor înainte de începerea evenimentului.

Pentru a asigura prezența la Forum, precum și reprezentativitatea ONG-urilor, reprezentanții ONG-urilor sunt rugați să completeze un formular de participare. Principalele criterii de selectare a participanților sunt: echilibru de gen, reprezentativitate geografică (se va acorda prioritate organizațiilor locale), reprezentativitate pe domenii de interes, implicare în activitățile Consiliului ONG, precum și alte criterii relevante. Organizatorii încurajează desemnarea organizațiilor de coaliții, rețele sau adunări ale organizațiilor de la nivel național și/sau local. ONG-urile participante trebuie să fie organizații independente, care respectă valorile unui stat democratic, care au o activitate relevantă în promovarea rolului societății civile prin responsabilitate, transparență, integritate, reforme și dialog.

Formularul de participare este disponibil aici. 

Organizatorii încurajează delegarea unei singure persoane per organizație și maxim 7 persoane din partea coalițiilor, rețelelor sau adunărilor organizațiilor de la nivel național și/sau local. În cazul în care participanții sunt desemnați de coaliții, rețele sau adunări ale organizațiilor, vă rugăm să anexați la formular și actul confirmativ de delegare.

Participanții ediției a IX-a a Forumului ONG vor alege între 9 și 11 membri ai Consiliului ONG. Organizațiile / rețelele de organizații pot înainta candidați pentru a fi aleși în calitate de membri ai Consiliului ONG. Pentru a facilita informarea participanților despre candidați, aceștia sunt invitați să anexeze la formularul de înregistrare scrisoarea de susținere din partea organizației / coaliției care desemnează candidatul, o scurtă descriere a experienței lui, precum și programul organizației / coaliției care propune un candidat (maximum o pagină). Vă rugăm să vă asigurați că aveți aceste documente scanate înainte de completarea formularului de participare. Această informație va fi expediată în prealabil participanților la Forum și va fi plasată pe site-ul Consiliului ONG pentru informare. Pentru mai multe informații despre criteriile înaintate față de membrii Consiliului ONG, vă rugăm să consultați Regulamentul Consiliului ONG, disponibil la http://www.consiliulong.md/councils-regulation/. Candidații vor putea fi înaintați și după data-limită de depunere a formularului, inclusiv în ziua desfășurării Forumului, dar programul lor și alte documente anexate nu vor fi plasate din timp pe pagina web a Consiliului ONG.

Participanții la Forum vor achita de sine-stătător cheltuielile de transport. Acestea vor fi considerate o contribuție indirectă la desfășurarea Forumului. Numărul maxim de participanți este de cel mult 120 de persoane delegate de organizații / rețele de organizații.

Termenul-limită pentru completarea formularului este 19 aprilie 2018 (joi), ora 23.59. Formularele incomplete sau completate ulterior nu vor fi acceptate.

Persoanele / organizațiile selectate vor primi o notificare privind confirmarea participării până pe 23 aprilie 2018 (luni).

Forumul ONG a fost constituit ca un mecanism democratic de participare a ONG-urilor în analiza, discutarea, formularea recomandărilor privind problemele importante cu care se confruntă societatea civilă în Republica Moldova. Din 1997 și până acum, au avut loc opt ediții ale Forumului ONG.

La fiecare ediție a Forumului ONG se adoptă o Rezoluție, care urmează a fi implementată de Consiliul Național al ONG-urilor (Consiliul ONG). Consiliul ONG este constituit din 9 - 11 membri, care se aleg de participanții la Forum. Rezoluțiile adoptate la edițiile anterioare ale Forumului ONG sunt disponibile la https://goo.gl/2Bs15Y. Consiliul ONG activează în baza unui Regulament, disponibil la https://goo.gl/a329U8.

Detalii aici: https://goo.gl/MHkxTT

Acest eveniment este organizat de Consiliul Național al ONG-urilor și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă” implementat de FHI 360 și proiectelor: „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și „Consolidarea unei societăți civile durabile și susținerea procesului de integrare europeană”, implementat de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP). Opiniile exprimate aparţin organizatorilor și nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.