Organizațiile Societății Civile sunt invitate să participe la Târgul ONG-urilor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Organizațiile Societății Civile sunt invitate să participe la Târgul ONG-urilor, care va fi organizat în cadrul campaniei  “SUSȚINE ONG-ul care te reprezintă”.

Campania este realizată în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova implementat de FHI 360 şi susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) cu scopul sensibilizării publicului larg despre eforturile și realizările organizațiilor societății civile (OSC) în îmbunătățirea vieții beneficiarilor lor. 

Campania va conține mai multe evenimente de vizibilitate și popularizare și va culmina cu un eveniment public - Târgul ONG-urilor, care va avea loc pe 9 iunie, ora 11.00-14.00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” și va întruni circa 50 OSC-uri active, care își vor prezenta activitățile pe care le desfășoară, precum și rezultatele înregistrate. Publicul larg va avea posibilitatea să cunoască OSC-uri din diferite arii de activitate și să își formeze o opinie referitor la suportul de 2% pe care îl pot face.

În acest context, cei cointeresați să participe la târgul ONG-urilor sunt invitați să completeze formularul din link-ul de mai jos până la data de 20 Aprilie 2018:

https://goo.gl/2BJ2ru

Pentru organizațiile care se află în afară mun. Chișinău vor fi compensate cheltuielile de transport.

Locurile la târg sunt limitate, de aceea participarea la târg se va face în baza preselecției. Rezultatele selectării vor fi anunțate peste 14 zile de la termenul limită de aplicare.

Persoana de contact: Iulia CEREVCO – tel.: 079420400, e-mail: [email protected]

***

Организации гражданского общества приглашаются принять участие в Ярмарке НПО, которая будет организована в рамках кампании “SUSȚINE ONG-ul care te reprezintă”.

Кампания реализуется в рамках программы Партнерства для Устойчивого Гражданского общества в Молдове (MPSCS), внедряемой FHI 360 и поддерживаемой Агентством США по Международному Развитию (USAID) с целью осведомления общественности об усилиях и достижениях организаций гражданского общества в улучшении жизней своих бенефициариев.

Кампания включает в себя ряд информационных мероприятий и завершится массовым событием – Ярмаркой НПО, которая состоится 9 июня, 11.00-14.00 в центральном парке им. Штефана чел Маре. В ярмарке примут участие около 50 активных НПО, которые представят свою деятельность, а также достигнутые результаты. Посетители ярмарки смогут познакомиться с НПО различных областей деятельности и сформировать мнение о 2%-ной поддержке, которую они могут оказать организациям.

В связи с этим, организации, заинтересованные принять участие в Ярмарке НПО, приглашаются заполнить заявление по ссылке: https://goo.gl/2BJ2ru. Заявления принимаются до 20 апреля 2018.

Организациям, которые находятся за пределами мун. Кишинев будут компенсированы транспортные расходы.

Места на ярмарке ограничены, поэтому участие будет основано на предварительном отборе. Результаты отбора будут объявлены в течение 14 дней с момента подачи заявки.

Контактное лицо: Юлия ЧЕРЕВКО – тел.: 079420400, e-mail: [email protected]
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.