Extinderea termenului de aplicare la concursul de selectare a unui consultant/unei consultante care va elabora un raport anual cu privire la egalitatea de şanse a grupurilor defavorizate în realizarea drepturilor socio-economice fundamentale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) extinde termenul de aplicare pentru concursul de oferte în vederea selectării unui consultant/unei consultante care va elabora raportul anual cu privire la egalitatea de șanse a grupurilor vulnerabile de referință: gen, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități și persoanele de etnie romă, pentru următoarele domenii cheie: participarea în procesul decizional, accesul la servicii, atitudini față de grupuri vulnerabile, priorități de dezvoltare locală, piață muncii.

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți situația grupurilor marginalizate și vulnerabile din Republica Moldova prin promovarea principiului egalității și nediscriminării în elaborarea și implementarea politicilor publice. Proiectul tinde să sporească participarea organizațiilor neguvernamentale în procesul de elaborare a politicilor prin asistență tehnică și dezvoltarea capacităților.

Obiectivul concursului:

De a selecta un consultant/o consultantă care va fi responsabil/ă de a elabora un raport (împreună cu alți consultanți din cadrul proiectului) care va reflecta egalitatea de șanse și potențiale disparități identificate cu referire la următoarele grupuri de referință: femei și bărbați, tineri, persoane în etate, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, pentru cinci domenii cheie: (i) participarea în procesul decizional, (ii) accesul la servicii, (iii) atitudini față de grupuri vulnerabile, (iv) priorități de dezvoltare locală, (v) piața muncii.

Responsabilitățile expertului

Pentru realizarea obiectivului, consultantul/ava avea următoarele sarcini:

  • Elaborarea capitolelor analitice (care vor fi stabilite ulterior), conform bazei de date oferite de beneficiar;
  • Elaborarea recomandărilor corespunzătoare;
  • Prezentarea raportului/ capitolelor cu recomandările corespunzătoare.

Dosarul va include:

     (1) CV-ul;

    (2) o scrisoare de intenție conținând aspectele/viziunile pe care aplicantul/aplicanta dorește să le expună cu privire la sarcina ce urmează a fi efectuată;

    (3) oferta financiară (reieșind din numărul de zile de lucru estimate și costul unei zile de lucru).

Dacă consultantul a participat anterior la elaborarea unor analize similare se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Cerințe fată de oferta financiară:

Aplicanta/aplicantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea produsului/serviciului și costul zilei de lucru. Oferta va fi exprimată în MDL și va conține suma brută (suma calculată inclusiv impozitele ce vor fi achitate de consultant/consultantă). Modelul ofertei financiare a se vedea în ANEXĂ AICI.

Cerințe față de aplicanți:

- Studii universitare în domenii relevante (politici publice, juridică, economie,management, administrație publică);

- Cel puțin trei ani de experiență în domeniul de analiză și elaborarea politicilor;

- Experiență minimă de 3 ani de lucru în domeniul analizei, cercetării;

- Este salutabilă, dar nu obligatorie experiența de lucru în domeniul prestării serviciilor de consultanță și expertiză pentru autorități publice sau organizații internaționale în elaborarea, promovarea și/sau implementarea politicilor publice;

- Abilități de lucru în echipă;

- Abilități de analiză;

- Cunoașterea limbii române și ruse;

- Cunoașterea limbii engleze este un avantaj.

Criterii de evaluare:

- Experiențaexpertului;

-  Viziunea asupra executării și abordarea sarcinilor;

- Costul serviciilor (oferta financiară).

Plata pentru serviciile prestate: Cadrul legal de livrare a serviciilor va constitui contractul de prestare a serviciilor de consultant/consultantă, care va fi semnat ȋntre CPD si  persoana selectata. Consultantul/ Consultanta va fi remunerat (-ă) prin virament bancar, după livrarea serviciilor. Transferul va fi efectuat în lei (MDL). Detaliile vor fi reflectate în contractul semnat dintre persoana selectată și CPD.

Perioada de executare a contractului iulie – septembrie 2018 (contractul va fi semnat în MDL).

Ofertele pot fi expediate în versiune electronică la adresa: [email protected] și [email protected]

Ofertele pot fi expediate în formă fizică la adresa:

Adresa poștală:Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str. Armenească,13,

MD-2012, Chișinău,

Republica Moldova

Termenul limită de prezentare a ofertelor este  24 aprilie 2018.

Persoane de contact:

Rodica Ivașcu, tel. 022 23 70 89, e-mail: [email protected]

Natalia Covrig, tel. 022 23 70 89, e-mail: [email protected]

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.