Concurs naţional de educaţie ecologică pentru tineri “Ecologia în proză, versuri şi culori”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Concurs naţional de educaţie ecologică pentru tineri “Ecologia în proză, versuri şi culori”

Argument

Problema raportului dintre om şi mediu, ignoranţa cu care oamenii tratează degradarea mediului, importanța reciclării deșeurilor, consecințele defrișărilor, urbanizarea sporită, încălzirea globală, distrugerea stratului de ozon și importanța protecției acestuia, poluarea excesivă a resurselor naturale, problemele și catastrofele ecologice, prognozele înfricoşătoare ale viitorului planetei sunt doar câteva motive care au constituit punctul de plecare pentru organizarea acestui concurs.

Principala acţiune în a proteja ecosistemul este educaţia, prin cunoaşterea riscurilor pe care le implică impactul activităţilor umane asupra mediului.

Tinerii pot asimila mult mai uşor informaţiile dacă sunt implicaţi într-o competiţie ce are la bază utilizarea mijloacelor artistice şi varietatea resurselor creative de care dispun.

2710 ghilimele

Tema concursului

În cadrul acestui concurs lucrările elevilor vor expune acţiuni/activităţi de protejarea mediului - protejarea naturii, precum şi sloganuri ce însoţesc aceste activităţi.

Obiective:

 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi explorare a lumii vii prin observarea efectelor acţiunii omului asupra mediului înconjurător;
 • stimularea gândirii critice şi creative;
 • modelarea simţului estetic și dezvoltarea abilităţilor artistice;
 • conştientizarea problemelor generate de poluarea mediului înconjurător;
 • formarea şi exersarea deprinderilor şi comportamentelor ecologice;
 • colaborarea dintre instituţii de învăţământ, ONG–uri, agenţi economici şi mass-media pentru responsabilizarea opiniei publice asupra problemelor de mediu.

 Scopul concursului:

 • Dezvoltarea şi menţinerea interesului tinerilor asupra problemelor de mediu,
 • Stimularea aptitudinilor artistice şi a gândirii critice ale tinerilor,
 • Sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte pericolul degradării mediului;
 • Popularizarea exemplelor de bune practici în direcţia protejării mediului;
 • Afirmarea, cunoaşterea, stimularea potenţialului artistic al elevilor și tinerilor.

Grup ţintă

Concursul se adresează:

 • elevilor claselor II-XII,
 • tinerilor cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani,
 • colectivelor de părinți, cadrelor didactice (secțiunea scenetă/piesă de teatru)

Desfăşurarea concursului

Concursul va cuprinde trei secţiuni de bază, care, la rândul lor, se divid:

 • versuri
 • în formă scrisă
 • în formă audio-vizuală (recitarea propriei creații)
 • proză scurtă
 • basm, povestire, schiţă, moment, nuvelă,
 • eseu, articol cu caracter ştiinţific
 • scenetă, piesă de teatru
 • desen
 • cu profil
 • fără profil

Fiecare secţiune cuprinde și categorii de vârstă:

 • conform anului de studiu în instituțiile de învățământ (clasele a II –a – a XII-a)
 • 19-24 de ani
 • 25-35 de ani

Pentru a fi înregistrate în concurs, între 12.03.2018 și 2.05.2018, participanții vor completa formularul de înregistrare online a participanților, iar lucrările se vor expedia:

 • în plic* la adresa destinatarului: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Căpriana 50, ASEM, blocul C, of. 508, Liga Națională a Tineretului din Moldova, Clubul Ecologiștilor al LNTM,

*excepție fac lucrările pentru secțiunea versuri în format audio-vizual,

*excepție fac lucrările pentru secțiunea culorilor (desene și picturi),

Originalul lucrărilor, indiferent de secţiune și de locul ocupat la concurs, nu va fi înapoiat participantului.

Lucrările vor fi analizate şi jurizate în perioada 05.05.2018 - 15.05.2018. 

 

Regulamentul de participare

Orice persoană poate participa la concurs dacă:

 1. studiază în clasa a II-a – a XII-a sau are vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani,
 2. este rezidentă în Republica Moldova,
 3. completează (personal sau cu ajutorul unui îndrumător) formularul online de înregistrare a participanților la concurs,
 4. trimite lucrările în termenul specificat,
 5. trimite lucrări ce aparțin propriei creații,
 6. trimite lucrări ce trasnmit un mesaj ecologic,
 7. este de acord cu publicarea numelui și a lucrării sale.

Pentru participare la concurs, nu se percepe nicio taxă. În cazul în care vor fi expediate la concurs lucrări plagiate, expeditorul va achita o amendă în valoare de 300 de lei moldovenești, numele său fiind luat la evidență la edițiile următoare ale concursului.

Participanţii se vor înregistra la concurs completând formularul online și vor trimite lucrările într-un plic de mărime A4, la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Căpriana 50, ASEM, blocul C, of. 508. Data limită de expediere a lucrărilor este 2 mai 2018 (data poştei).

O persoană poate participa la mai multe secţiuni, dar, în cazul în care va obține mai multe locuri premiante, i se va oferi un singur premiu, cel cu o valoare mai mare. Formularul de înregistrare va fi completat pentru fiecare lucrare a unuia și aceluiași participant.

Câștigătorii concursului vor fi anunțați prin datele de contact furnizate de către participanți în formularul de înregistrare. În cazul în care datele de contact nu sunt introduse corect, organizatorii își rezervă dreptul de a alege un alt premiant, conform baremului de notare al membrilor juriului. Nu se admit contestaţii.

Lucrările premiate şi fotografii de la expoziţii vor apărea în presa locală.

Vor fi eliminate din concurs:

 • lucrările care nu se includ în secţiune sau format;
 • lucrările care conţin mesaje violente;
 • lucrările care constituie imitaţii ale altor lucrări;
 • lucrările preluate de pe internet sau alte baze de date specifice şi încalcă prevederile care protejează drepturile de autor.
 • lucrările care vor avea pe plic data poștei mai târzie decât 2 mai 2017.

 

Desen și pictură

Pentru secţiunea desen și pictură, lucrările se vor efectua pe foi A4, etichetându-se cu:

 • titlul lucrării,
 • numele participantului și vârsta sau clasa pe care o frecventează acesta,
 • datele de contact ale particpantului,
 • *numele cadrului îndrumător, instituția de învățământ și clasa/grupa.

*Autorii lucrărilor care participă la concurs din proprie inițiativă nu vor indica numele cadrului îndrumător și instituția de învățământ.

*Autorii lucrărilor care studiază într-o instituție de învățământ sau centru de activitate cu profil de arte vor indica această informație, între paranteze, lângă numele instituției de învățământ și în formularul online de înregistrare.

Lucrările se vor trimite în original prin poştă. Cadrul îndrumător își asumă responsabilitatea de a se asigură că lucrările elevilor săi nu sunt plagiate.

 

Proză și versuri în formă scrisă

La secțiunea proză sau versuri (în formă scrisă) se vor folosi diacriticele, iar lucrările vor fi redactate în Microsoft Office WORD:

 • format A4,
 • font Times New Roman,
 • mărime 12,
 • distanța dintre rânduri 1,5,
 • margini egale de 2 cm,
 • aliniat stânga-dreapta (justify).

Titlul lucrării trebuie să fie centrat, mărime 14, iar sub titlu, cu Times New Roman 12, aliniat dreapta, se va scrie autorul lucrării, instituția, localitatea.

Fiecare tânăr poate participa la concurs cu un articol cu caracter ştiinţific, care va conţine date statistice referitoare la problema degradării mediului (aer, ape, soluri, gunoişti). Articolul poate fi scris pentru o singură componentă a mediului sau pentru toate împreună. În cazul articolelor științifice, la sfârșit se va consemna bibliografia.

Scenetele sau piesele de teatru pot avea mai mult de un autor, inclusiv cadre didactice și colective de părinți, chiar dacă aceștia au mai mult de 35 de ani.

 

Versuri (recitarea propriei creații)

La secțiunea versuri (în formă audio-vizuală), videoclipul fără editări (!!!) trebuie încărcat pe youtube, iar linkul aferent acestuia expediat la adresa [email protected]. Este important ca:

 • în e-mail să fie indicat numele participantului, și datele sale de contact,
 • recitarea poeziei să înceapă cu titlul și numele participantului,
 • calitatea audio şi video să fie corespunzătoare unei bune vizionări,
 • produsul final să fie în format avi, mpg, wmv sau orice altă encodare, care va permite vizionarea materialului cu Windows Media Player,
 • materialul video să nu depășească 2 minute.

 

Evaluarea

Se va face în perioada 10.05.2018 – 20.05.2018, de către o echipă specială formată din specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori.

28218577 230219967547723 6612188554049093632 n

Criterii de evaluare:

 • Respectarea tematicii concursului,
 • Corectitudinea datelor,
 • Expresivitatea plastică,
 • Originalitatea și creativitate,
 • Relevanța mesajul transmis,
 • Valoarea esteticǎ a lucrǎ

 

Premierea:

Toţi autorii celor mai reușite lucrări, vor primi diplome de participare. Nu vor primi diplomă expeditorii lucrărilor plagiate.

Se vor acorda premii pentru toate secţiunile. Se acordă premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru fiecare grupă de vârstă şi secţiune.

Premiile nu vor fi livrate la adresa câștigătorilor. Participanții își asumă responsabilitatea de a se prezenta personal la evenimentul de totalizare organizat cu scopul de a oferi premiile participanților.

Evenimentul de premiere a autorilor celor mai reușite lucrări va fi organizat pe data de 05.06.2018, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Lucrările premiate şi fotografii de la expoziţie vor apărea în presa locală.

Premiile vor putea fi ridicate exclusiv în ziua decernării acestora, indiferent de motivul neprezentării la eveniment. Ridicarea premiilor se va efectua cu prezentarea adeverinței de naștere sau buletinului de identitate al participantului cu cel puțin o oră până la începutul evenimentului.

Pentru informații suplimentare puteți scrie la adresa de e-mail: [email protected].

Persoana de contact: Cristina Rus, coordonator, tel. 068484141.

 

ORGANIZATOR: Clubul Ecologiștilor al LNTM, 

Asociația Obștească „Liga Națională a Tineretului din Moldova”.

 

Pentru a urmări activitatea Clubului Ecologiștilor, sau a afla printre primii despre felul în care decurge procesul de organizare a activităților, nu ezitași să ne urmăriți:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.