IP ,,AIPA" desfășoară concurs pentru functia - Auditor intern Secție audit intern

Ajută-ne să distribuim acest articol:

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: auditor intern Secție audit intern
 1. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată
 1. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, preferențial - engleza (cel puțin – A1);
 • deținerea cetățeniei RM;
 • studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic/juridic;
 • capabilitatea de a manipula cu un volum mare de informații, organizare;
 • abilități de analiză și sinteză;
 • experiență profesională de minim un an în domeniul auditului intern, domeniul economic, juridic, contabil;
 • cunoștințe de operare PC (Excel, Word, PowerPoint etc .

 

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
 • efectuează misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control al subdiviziunii auditate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit; 
 • monitorizează implementarea recomandărilor de audit;
 • informează imediat, printr-o notă informativă, șeful SAI despre suspiciuni privind fraudele;
 • elaborează şi prezintă spre examinare șefului SAI proiectul raportului de audit intern.

 

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelând Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea (ex: certificatul de auditor în sectorul public);
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 21 septembrie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: [email protected]
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.