Anunțuri de Angajare

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate angajează Bioinginer medical

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de

BIOINGINER
în secția achiziții dispozitive medicale

Descrierea postului:
Asigurarea serviciilor de consultanță și expertiză tehnică de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale și participarea la procedurile de achiziții publice centralizate.

Responsabilităţi:
- Efectuarea achizițiilor centralizate de dispozitive medicale pentru IMSP.
- Participarea la elaborarea documentelor de licitație și altor documente de atragere a ofertelor;
- Participarea la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor înaintînd propuneri de rigoare;
- Expedierea către Agenția achiziții publice a documentelor de licitație și invitației de participare în vederea publicării avizului în buletinul achizițiilor publice (licitații electronice);
- Aplicarea prevederelor actelor normative în domeniul achizițiilor de dispozitive medicale;
- Evaluarea caracteristicilor tehnice a dispozitivelor medicale oferite de participanții la licitație;
- Monitorizarea procesului de aprovizionare și dotare cu dispozitive medicale și realizarea programelor naționale;
- Monitorizarea și verificarea rezultatelor privind achizițiile centralizate de dispozitive medicale;
- Verificarea contractelor de achiziții centralizate, încheiate în urma desfășurării licitațiilor publice.
- Coordonarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul licitațiilor desfășurate de CAPCS și prezentarea în mod centralizat Agenției Achiziții Publice spre înregistrare, cu returnarea către părțile contractante;
- Corespondența cu IMSP.

Cerinţe:
- Studii superioare tehnice – specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;
- Experiență în domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
- Cunoașterea legislației în domeniul dispozitivelor medicale și achizițiilor publice;
- Cunoștințe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO, Certificatelor CE, SM și Declarațiilor de conformitate CE;
- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Excel, Word; Outlook;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, profesionalism, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă.

 

_________________________________________
Persoanele interesate pot trimite CV-urile cu poză și indicarea postului la adresa de
e-mail: [email protected]
Doar candidații selectați vor fi contactați

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md