Centrul de intervenție timpurie AO CIP Voinicel anunță concurs pentru angajare a Directorului executiv

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Denumirea poziţiei: Director executiv

 

Durata serviciilor solicitate: din septembrie 2018, contract inițial semnat pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii contractului pe un termen de 3 ani.

 

SCOPUL SERVICIILOR SOLICITATE:

CIP ”Voinicel” www.voinicel.md angajează Director executiv

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” a fost creată în scopul:

 • prevenirii abandonului și instituționalizării copiii cu nevoi speciale/dizabilități;
 • sporirii capacităților parentale în familiile ce cresc copii cu nevoi speciale/dizabilități printr-un parteneriat eficient cu familia și activități în echipa inter- și transdisciplinară;
 • sporirii calității vieții părinților, familiei care cresc un copil cu nevoi speciale/dizabilități;
 • abilitării copilului cu vârsta 0-3 ani cu nevoi speciale/dizabilități sau cu risc sporit;
 • detectării timpurii a problemelor de dezvoltare a copilului;
 • promovării incluziunii sociale a copilului cu nevoi speciale/dizabilități și a familiei sale;
 • promovării drepturilor copilului cu nevoi speciale/dizabilități și a familiei sale;
 • creării mecanismelor şi structurilor de reprezentare a intereselor membrelor asociaţiei şi a copiilor cu nevoi speciale în instituţiile de stat;
 • stabilirii de contacte și colaborări cu organizaţiile similare din țară și de peste hotare;
 • elaborării şi realizării diferitor proiecte şi programe în domeniul intervenției timpurii în copilărie, incluziunii sociale, educației incluzive, etc.;
 • instruirii în domeniul intervenției timpurii în copilărie.

RESPONSABILITĂŢI:

 • Managementul activităților Centrului
 • Participarea la căutarea de fonduri. Garantarea sustenabilității financiare a Centrului este una dintre cele mai importante activități (Centrul funcționează, în principal, din granturi)
 • Stabilirea relațiilor cu parteneri locali și internaționali, agenți economici și din mediu de afaceri
 • Dezvoltarea imaginii pozitive a Centrului ”Voinicel”, inclusiv prin intermediul mass media
 • Promovare serviciului de intervenție timpurie la nivel național
 • Participare la dezvoltarea unui parteneriat eficient și de durată cu Ministerul Sănătății, UNICEF-Moldova, Compania Națională de Asigurări Obligatorii în Medicină și alte instituții care pot asigura continuitatea dezvoltării serviciului de Intervenție Timpurie în Copilărie în Republica Moldova.

Conform Statutului Directorul executiv

 • desfășoară activitatea operativ-managerială cotidiană a organizației;
 • emite/semnează ordine, instrucţiuni, regulamente, dispoziţii, încheie acte de colaborare, contracte, fișe de post etc.;
 • numeşte în funcţie/eliberează și gestionează angajații și voluntarii organizației;
 • stabileşte nivelul de remunerare a muncii, stimulează şi aplică sancţiuni disciplinare personalului;
 • poartă răspunderea pentru patrimoniul şi resursele financiar – materiale ale Asociaţiei;
 • colectează fonduri și gestionează programe și proiecte ale organizației sau deleagă aceste funcții;
 • semnează tranzacții bancare, rapoarte financiare și alte documente cu caracter fiscal și financiar;
 • procură imobilul, tehnică medicală și alt gen de echipament necesar activității organizației etc.;
 • participă la ședințele Consiliului de Administrare (la invitația membrilor Consiliului) fără drept de vot;
 • participă la planificarea strategică și elaborează planurile operaționale în baza planului strategic;
 • reprezintă Asociaţia în raporturile cu organele puterii de stat, şi locale cu asociaţiile obşteşti din ţară şi străinătate, mass media, structurile comerciale etc.;
 • este responsabil de reglementarea muncii inclusiv protecția muncii și ținerea corectă a documentației corespunzătoare;
 • exercită alte atribuții operațional-manageriale.

CALIFICĂRILE NECESARE:

 • Experiență de lucru în domeniul copilului cu dizabilități
 • Studii universitare/postuniversitare; studii în domeniu managementului/economiei; experiență în domeniul juridic și medical – un avantaj
 • Experiență de lucru în organizații neguvernamentale, instituții internaționale minimum 3 ani
 • Cunoaşterea excelentă a limbilor engleză, română și a limbii ruse.


CONDIȚII DE ANGAJARE:

Full time job

SELECTAREA CONSULTANTULUI:

CV și scrisori de recomandare va fi recepționat pe adresa [email protected], [email protected] până la data de 30 august 2018, orele 17.00. Vor fi contactați doar candidații eligibili.

Alte articole de acest autor:
Author: Marina Calac


Organizații vizate: CIP Voinicel |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.