Biroul relații cu diaspora angajează consultant național în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Context: Comisia Europeană a lansat în 2015 Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate (MPF) ca un nou instrument care sprijină Parteneriatele pentru Mobilitate (MPs) și Agendele Comune privind Migrația și Mobilitatea (ACMM), oferind finanțare pentru proiecte care urmăresc o mai bună organizare a migrației legale și promovarea unei mobilități bine gestionate.  În vederea implementării instrumentelor MPF, Comisia Europeană a delegat Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicii de Migrare (ICMPD), fondat în 1993, realizarea Programului MPF. Ulterior, ICMPD a lansat un apel de propuneri, în domeniul programului MPF, invitând statele membre semnatare ale Declarației Comune și ACMM să prezinte propuneri de proiecte, care vizează consolidarea cooperării în domeniul mobilității și migrației, în conformitate cu activitățile stabilite de ACMM.

În conformitate cu Acordul bilateral și Declarația comună dintre Republica Italiană și Republica Moldova, Direcția Generală pentru Politici de Imigrare și Integrare a Ministerului Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene a prezentat către ICMPD o propunere de proiect la 23 Iunie 2017 pentru implementarea în Republica Moldova și Italia a proiectului „Dezvoltarea Capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E), care consecutiv a fost acceptată.

Astfel, la data de 31 octombrie 2017, Direcția a semnat cu ICMPD, „Contractul de grant nr. ICMPD/2017/MPF-240-006” pentru realizarea acțiunilor proiectului „Dezvoltarea Capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E.).

Obiectivul general al D.O.M.D.E este de a spori contribuția migranților reîntorși și diasporei Republicii Moldova pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

Obiectivele specifice:

 1. Consolidarea capacității instituționale în managementul migrației.
 2. Maximizarea impactului pozitiv al competențelor și bunurilor în mobilitate, inclusiv al schemelor de migrație circulară asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova prin consolidarea culturii antreprenoriatului.
 3. Ameliorarea conștientizării și cunoașterii potențialului competențelor și bunurilor în mobilitate pentru oportunitățile de business și reintegrare în Republica Moldova.

Scopul contractării: Scopul contractului constă în angajarea unui consultant național (coordonator) care va asigura implementarea activităților din proiect. Consultantul va activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu şeful BRD.

Modul de realizare a sarcinii:

 • Asigură implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerii rezultatelor planificate;
 • Facilitează cooperarea și comunicare dintre participanții în proiect;
 • Participă și asigură desfășurarea ședințelor și tuturor evenimentelor din proiect;
 • Oferă sprijin în raportarea, monitorizarea și menținerea dialogului cu partenerul;
 • Colaborează cu partenerii externi ai proiectului în vederea realizării planului de acțiuni;
 • Elaborează rapoartele intermediare și finale cu privire la nivelul de realizare a activităților în cadrul proiectului;
 • Coordonează activitatea asistentului de proiect și financiar;
 • Întreprinde acțiuni sau vine cu recomandări privind soluționarea problemelor identificate.

Perioada de desfășurare a activității: mai-octombrie 2018.

Cerințe specifice:  

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil științe juridice, sociale, economice).
 • Studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj.
 • Experiență de lucru cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul migrației, relațiilor cu diaspora, antreprenoriatului social.
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diaspora, antreprenoriatul social și a reglementărilor din Moldova în acest domeniu.
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 • Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză;
 • Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice.

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție în limba engleză;
 • Cel puțin 2 persoane de referință care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 23 aprilie 2018 la adresa de email [email protected] cu subiectul ,,Consultant extern Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova

și/sau pe adresa:

Biroului Relații cu Diaspora (BRD)

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, biroul 566

MD-2033, Chișinău, Republica Moldova

telefon: +373-22-250558

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Organizații vizate: Biroul Relatii cu Diaspora |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.