Consultant pentru a facilita crearea şi funcţionarea Consiliului raional de participare în raionul Soroca

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Termeni de Referință

pentru selectarea unui consultant pentru a facilita crearea şi funcţionarea Consiliului raional de participare în raionul Soroca

Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de extindere

Context

În perioada iulie 2017 – iunie 2021 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) implementează proiectul ” Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”. Acest proiect este realizat din resursele financiare oferite de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și de Guvernul Suediei.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială.

Inițiativa urmează a fi implementată în trei raioane ale Republicii Moldova. În urma unui proces de analiză a raioanelor Republicii Moldova din perspectiva inegalităților, deprivării, participării, raionul Soroca a fost selectat pentru a fi inclus în activitățile proiectului.

Una din activitățile proiectului constă în crearea unui Consiliu raional de participare. Misiunea Consiliilor de participare este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă necesităților și intereselor societății.  Consiliul de participare va fi un organ consultativ pe lângă Consiliul Raional Soroca, în componența cărora vor intra organizații ale societății civile, reprezentanţi ai sectorului privat, ai mass-media, instituţiilor de învăţământ.

Obiective

Pentru a asigura crearea şi buna funcţionare a Consiliului Raional de Participare în Soroca, FEE va angaja un consultant local  care va facilita cooperarea dintre societatea civilă şi autorităţile publice.

Responsabilitățile consultantului

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini:

 • Identificarea organizaţiilor neguvernamentale active și a grupurilor de inițiativă din raionul Soroca;
 • Menţinerea dialogului cu autorităţile publice raionale pentru crearea şi funcţionarea Consiliului raional de participare;
 • Facilitarea atelierelor de lucru cu autorităţile publice raionale;
 • Facilitarea dialogului dintre autorităţile publice raionale şi societatea civilă în procesul de creare şi funcţionare a Consiliului raional de participare;
 • Oferirea de asistenţă în procesul de identificare a necesităţilor de instruire a asociaţiilor obşteşti din raionul Soroca;
 • Diseminarea informaţiilor cu privire la oportunităţile de instruire şi finanţare oferite în cadrul proiectului;
 • Oferirea de mentorat secretariatului Consiliului raional de participare Soroca în procesul de analiză a proiectelor de decizii emise de Consiliul raional Soroca;
 • Facilitarea procesului de pregătire şi realizare a evenimentelor de informare şi consultare organizate de proiect în raionul Soroca.
 • Menţinerea dialogului şi schimbul de experienţă cu consultanţii locali din raionale Cahul şi Căuşeni.

Produse și servicii:

Produse

Luna

*      Document de cartare a organizaţiilor neguvernamentale active şi a grupurilor de iniţiativă din raionul Soroca.

         I.             

*      Raport privind informarea organizaţiilor neguvernamentale active din raionul Soroca şi a grupurilor de iniţiativă cu privire la oportunităţile oferite de proiect.

*      Raport privind facilitarea procesului de pregătire a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe mecanizme şi instrumente de transparenţă în procesul decizional.

       II.             

*      Raport privind facilitarea procesului de organizare a seminarului cu autorităţile publice raionale şi locale, organizaţiile neguvernamentale, sectorul privat, mass-media; seminarul va fi axat pe transparenţa în procesul decizional şi mecanizme utilizate de autorităţile publice pentru consultarea societăţii civile; seminarul va fi organizat de FEE.

     III.             

*      Raport privind sprijinul oferit Consiliului raional Soroca în procesul de elaborare a regulamentului de funcţionare a Consiliului raional de participare.

*      Raport cu privire la diseminarea informaţiei privind oportunitatea aderării la Consiliul Raional de Participare;

*      Raport cu privire la facilitarea procesului organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe intrumente de responsabilitate socială (eveniment organizat de FEE).

     IV.             

*      Facilitarea primei şedinţe a Consiliului Raional de Participare din Soroca.

*      Facilitarea procesului de organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe intrumente de responsabilitate socială. (eveniment organizat de FEE)

       V.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Facilitarea procesului de organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe participare şi activizm civic (eveniment organizat de FEE). 

     VI.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Facilitarea procesului de organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe analiza deciziilor din perspectiva incluziunii (eveniment organizat de CPD). 

   VII.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Facilitarea procesului de organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe mobilizare comunitară (eveniment organizat de CPD). 

 VIII.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Facilitarea procesului de organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe influenţarea politicilor publice (eveniment organizat de FEE). 

     IX.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Facilitarea procesului de organizare a atelierului de instruire pentru organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe monitorizarea implementării politicilor publice (eveniment organizat de CPD). 

       X.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Proiect de raport cu privire la cele mai stringente probleme identificate de Consiliul Raional de Participare

     XI.             

*      Facilitarea şedinţei lunare a Consiliului Raional de Participare.

*      Raport cu privire la cele mai stringente probleme identificate de Consiliul Raional de Participare şi recomandări pentru redresarea acestora.

   XII.             

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect şi a directorului dezvoltare, monitorizare şi evaluare. Contractantul va lucra în afara oficiului Fundaţiei Est-Europene.

Cerințe fată de oferta financiară:

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din remunerarea estimată pe lună. Oferta va fi exprimată în MDL și va conține suma netă.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada martie 2018 – februarie 2019.

 

Cerințe fată de aplicanți:

 • Studii universitare;
 • Cel puțin trei ani de experiență în sectorul asociativ;
 • Experiență minimă de trei ani în domeniul interacţiunii şi/sau pledoariei cu autorităţile publice; experienţa de cooperare/comunicare cu autorităţile publice din raionul Soroca este un avantaj;
 • Abilități de comunicare;
 • Minimum un an de experienţă în domeniul mobilizării comunitare;
 • Abilităţi de analiză;
 • Cunoașterea limbii române și ruse;
 • Cunoaşterea limbii romani şi limbii engleze este un avantaj.
 • În cazul persoanelor cu cunoştinţe şi abilităţi analogice, prioritate vor avea candidaţii din grupurile sub-reprezentate (femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, minorităţi etnice). Aceasta este o măsură specială temporară.

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul persoanei (2) o scrisoare de motivaţie care să includă experienţa candidatului/candidatei în realizarea sarcinilor similare; (3) oferta financiară lunară.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: [email protected] cu mențiunea „Consultant în domeniul participării decizionale” până la data de 23 februarie 2018.

Candidații preselectați vor susține un interviu și o probă scrisă la sediul Fundației, în mun. Chișinău.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  [email protected]

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Alte articole de acest autor:
Author: Stela Cudalb


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.