Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de economist principal, Direcţia supravegherea pe teren, Departamentul supraveghere bancară

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul contabilității și auditului cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul contabilității în sectorul bancar sau auditului în domeniul bancar – obligatoriu;

- Instruiri in domeniul Standardelor internationale de raportare financiară;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova pentru toate funcțiile;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții functionale:

  1. Evaluează corespunderea rapoartelor financiare ale băncii cu standardele internaționale de raportare financiară;
  2. Evaluează modelul de business al băncilor comerciale;
  3. Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate de supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 28 februarie 2018.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1)      Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului, în special aspecte ce țin de prevederile Standardelor Internaționale de raportare financiară, cât și aplicarea acestora în practică. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă engleză.

2)      Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

 

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

- Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII  din  21.07.1995;

- Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

- Standardele internaționale de raportare financiară;

- Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;

- Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;

- Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997.

Pentru participarea la concurs, completați aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate prim e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.