Urmareste-ne pe LinkedIn

Anunțuri de Angajare

Operator la telecomunicații

Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 este persoană juridică, are statut de instituţie publică, misiunea căreia este asigurarea preluării, înregistrării, prelucrării apelurilor de urgenţă şi transmiterea solicitărilor de intervenţie procesate către serviciile specializate de urgenţă.

Din momentul lansării operaţionale a Serviciului 112, toate apelurile de urgenţă în reţelele publice de comunicaţii electronice se vor realiza prin intermediul numărului unic 112.

Responsabilități: 

 1. Recepţionarea, înregistrarea, localizarea apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamentelor radio, dispozitivelor automate de alertă și alte mijloace;
 2. Stabilirea circumstanţelor situaţiei de urgenţă;
 3. Analizarea şi procesarea apelurilor de urgenţă şi transmiterea informaţiei către dispeceratele Serviciilor Situațiilor de Urgență (SSU), precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora;
 4. Recepţionarea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor de la SSU;

 Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:

 • Condiţii de bază:
 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Studii medii;
 3. Cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, a limbii ruse, limbii engleze și a altor limbi de circulație regională (găgăuză, bulgară, ucraineană) și internațională;
 4. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricţii legale de ocuparea funcţiei vacante;
 •   Cunoştinţe:
 1. Abilităţi de utilizare a computerului: MC Office, Excel, Internet;
 2. Abilități excelente de vorbire și comunicare (scris și vorbit);
 3. Capacitate de analiză şi rezolvare a problemelor.
 • Condiții de muncă:
 1. Salariu atractiv;
 2. Angajare oficială;
 3. Program de muncă în ture;
 4. Pregătire profesională și instruiri;
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, responsabilitate, diplomaţie, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 • CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: [email protected], menţionând postul pentru care aplică (Operator la telecomunicații), care va include: 
 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copia diplomelor de studii şi a suplimentului la diplomă;
 3. Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar. (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);
 6. Documentele de evidență militară- pentru recruți și rezerviști;
 7. Certificatul medical, eliberat de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. CV-ul candidatului-model Europass.

Bibliografia concursului (studiu individual)

 • Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 241 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112.
 • Hotărârea Guvernului nr. 242 din 03.03.2016  privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi Serviciile specializate de urgenţă.
 • Hotărârea Guvernului nr. 243 din  03.03.2016 privind crearea Instituţiei publice „Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 244 din 03.03.2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112.

Adresa poştală al Serviciului 112 – str. Toma Ciorbă, 32,  MD-2004, mun. Chişinău.

Informaţia despre data şi ora interviului va fi adusă la cunoştinţa individual fiecărui candidat admis la concurs.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md