Urmareste-ne pe LinkedIn

Concurs de selectare a monitorilor în vederea monitorizării „discursului instigator la ură” în mass-media și în spațiul public din Republica Moldova

Ajută-ne să distribuim acest articol:

În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2018, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturi ale Omului în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului din cadrul Fundației Soros-Moldova. În cadrul proiectului, Asociația Promo-LEX va monitoriza discursul instigator la ură și discriminare în mass-media/spațiul public.

Mass-media este unul din instrumentele principale de răspândire a discursului instigator la ură și discriminare și, prin urmare, metodologia de monitorizare va cuprinde TV, radio, sursele online și cele tipărite. De asemenea, metodologia va include și evenimente publice relevante, rețele de socializare, paginile organizațiilor/partidelor /platformelor politice și autorităților publice, Guvernului, Parlamentului etc. Monitorizarea va viza spațiul public din R. Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană.

În baza monitorizării va fi elaborat un raport care va include o analiză comprehensivă a situației cu privire la utilizarea discursului instigator la ură și discriminare în mass-media și spațiul public din RM, inclusiv în regiunea transnistreană, care va revela lacunele legislative și va scoate în evidență tendințele actuale în domeniu (actori, tipare, incidență, impact etc.). Raportul va include și un set de recomandări și propuneri de modificare a legislației, practicilor și politicilor în domeniu menite să prevină, combată și sancționeze penal și contravențional discursul instigator la ură și discriminare.

Metodologia de monitorizare va include cercetarea de birou (deck research), precum și monitorizarea în teren. Monitorizarea va fi efectuată de către un Expert din cadrul Promo-LEX și o rețea de monitori, contractați în acest sens.

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a 5 monitori în vederea monitorizării discursului instigator la ură și discriminatoriu în mass media și spațiu public din Republica Moldova.

Monitorii vor fi responsabili de:

 • monitorizarea mass media locală și regională din aria geografică de care vor fi responsabili;
 • monitorizarea discursurilor și evenimentelor publice din spațiul public din aria geografică de care vor fi responsabili;
 • participarea la ședințele periodice de planificare;
 • raportarea calitativă și în termen a rezultatelor monitorizării;
 • respectarea metodologiei de monitorizare;
 • participarea la un seminar de instruire;
 • semnarea și respectarea Codului de Conduită al monitorilor Promo-LEX;
 • alte sarcinii ce reies din specificul proiectului.

*În funcție de calitatea serviciilor prestate și a rezultatelor obținute, ulterior, monitorii vor putea fi implicați în cadrul Incubatorului pentru Drepturile Omului, precum și în cadrul altor activități/proiecte ale Asociației Promo-LEX.

Termen și condiții de colaborare:

Monitorii vor fi contractați în perioada februarie – iulie 2018 (durata contractului – 6 luni). Monitorii contractați vor presta servicii de monitorizare a discursului instigator la ură și discriminatoriu în baza unui contract de prestări servicii.  Pentru serviciile prestate, monitorii vor primi un onorariu lunar fix. Suma onorariului va fi discutată și agreată cu candidații selectați.

CANDIDAȚI ELIGIBILI

În cadrul concursului pot participa reprezentanți ai societății civile (ONG locale sau naționale), lideri de opinie, cetățeni activi care sunt interesați de promovarea drepturilor omului și a activismului civic în general.

Sunt încurajați să aplice absolvenții și/sau studenții facultăților de drept, jurnalism, științe sociale, politice și alte domenii conexe.

ATENȚIE! Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice nu pot participa în cadrul acestui concurs!

Aria geografică: sunt eligibili candidații de pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Volumul de activitate: aproximativ 25-30 de ore/lună. Activitatea va fi realizată de la distanță.

*Promo-LEX va acoperi costurile de deplasare aferente activității de monitorizare (deplasări în afara localității de domiciliu a monitorilor).

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Educație:

 • studii superioare în următoarele domenii: drept, științe politice, educație, comunicare, jurnalism, alte domenii conexe;
 • cunoștințe în domeniul drepturilor omului (înțelegerea conceptelor și principiilor de bază);

Experiență:

 • experiență de muncă/voluntariat/instruire în domeniul drepturile omului, egalitate și nediscriminare;
 • experiența anterioară în monitorizarea evenimentelor din spațiul public va constitui un avantaj;
 • experiența anterioară în monitorizarea mass-media va constitui un avantaj;
 • experiența de muncă/voluntariat în domeniul discursului instigator la ură va constitui un avantaj;

Competențe și abilități:

 • abilități de interacțiune şi comunicare cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.), vor constitui un avantaj;
 • abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • abilități analitice;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor română şi rusă;
 • obligatoriu – abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office – Word, Excel, Internet, e-mail, rețele sociale – Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.).

Cerințe și/sau condiții specifice:

 • respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcări politice);
 • responsabilitate și punctualitate;
 • integritate și discreție profesională;
 • acces permanent la calculator și Internet;
 • disponibilitate de a se deplasa în diverse regiuni ale țării în vederea monitorizării evenimentelor publice;
 • flexibilitate, mobilitate și activism.

Candidații interesați vor prezenta următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV)
 2. Formular de aplicare

Dosarul de Aplicare va fi transmis prin e-mail, la adresa [email protected], cu mențiunea  Monitor_DIU

Evaluarea dosarelor se va efectua în două etape:

Etapa I: evaluarea dosarelor sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus.

Etapa a II-a: Interviu (direct sau prin skype). La interviu vor fi invitați doar candidații pre-selectați.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 15 decembrie 2017 , ora locală 18.00

Candidații vor fi informați despre rezultatele concursului până pe data de 30 decembrie 2017 (prin e-mail).

Pentru mai multe detalii, contactați - Irina Corobcenco, Asistentă de Proiect, Tel: (0 22) 450024,  GSM:(+373) 69388065 sau pe adresa de e-mail: [email protected]

***

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Mai multe informații despre Asociația Promo-LEX puteți găsi pe www.promolex.md.  

Formular de aplicare

 

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md