Anunțuri de Angajare

Concurs de selectare a unui consultant(sau echipe de consultanţi) în domeniul medical

Denumirea poziţiei: consultant

Referinţă la proiect:

Proiectul pilot orientat la consolidarea capacităților populațiilor - cheie afectate (KAP - Key Affected Population), finanţat de  Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, având drept scop implicarea mai efectivă ai reprezentanților acestora în procesul de implementare a Noului Model de Finanţare. În cadrul acestui proiect, în Republica Moldova a fost format comitetul KAP care reprezintă interesele comunităților afectate HIV, TB și consumatorii de droguri.

În acest context Comitetul KAP prin intermediul AO AFI își propun să angajeze un consultant (o echipă de consultanţi) pentru elaborarea procedurilor operaţionale standard (SOP) pentru intervenţiile realizate de către organizaţiile neguvernamentale in controlul tuberculozei, precum urmează:

 • Elaborarea următoarelor proceduri operaţionale standard:
 1. Identificarea persoanelor din grupul de risc  si vigilenta sporita la TB
 2. Aplicarea chestionarului de screening la simptomele TB persoanelor din grupul de risc și vigilență sporită
 3. Referirea persoanelor din grupurile de risc și vigilență sporită către AMP sau SA pentru investigare TB
 4. Acompanierea persoanelor din grupurile de risc și vigilență sporită către AMP sau SA pentru investigare TB
 5. Identificarea  contacților persoanelor cu TB
 6. Colectarea si transportarea sputei
 7. Surpavegherea administrarii tratamentului direct observat (VOT/DOT)
 8. Consiliere psiho-emoțională/psihoterapie individuală sau in grup a pacientilor cu TB
 9. Consiliere psiho-emoțională prin organizarea grupurilor de suport ”de la egal la egal”
 10. Consiliere psiho-emoțională a persoanei cu TB pierdute din supraveghere în vederea examinării medicale
 11. Referire sau/și acompaniere către asistență medicală specializată a pacientului TB (narcolog, infectionist, endocrinolog, psihiatru)
 12. Referire sau/și acompaniere către servicii sociale și psihosociale
 13. Referire sau/și acompaniere către servicii juridice
 14. Referire sau/și acompaniere a persoanei cu TB pierdută din supraveghere către serviciile medicale existente
 15. Pregătirea spre eliberare din detenție a persoanei cu TB (evaluarea sociala si a riscului de pierdere din supraveghere)
 16. Referire sau/și acompaniere a persoanei cu TB eliberate din detenție către asistență medicală specializată (vizita primară)
 17. Referire sau/și acompaniere a persoanei cu TB eliberate din detenție către AMP (vizita primara)
 18. Evaluarea riscului pierderii din supraveghere a tratamentului TB
 19. Instruire și educare prin programe educaţionale (importanța respectării continuității tratamentului, "Carta pacientului TB", recunoașterea semnelor reacțiilor adverse, profilaxia abandonului, etc)
 20. Instruire al personalului-pacientilor în administrarea tratamentului direct observat (DOT/VOT)
 21. Instruire în raportarea reacțiilor adverse către structurile competente
 22. Identificarea şi raportarea cazurilor de întrerupere a tratamentului catre instituţia de evidenţă.
 • Prezentarea şi discutarea draf-turilor SOP elaborate în şedinţa Comitetului KAP.

Responsabilităţile consultantului şi rezultatele scontate:

În baza experienţei în domeniu, consultantului i se solicită prestarea serviciilor, luând în consideraţie principiul economiei şi eficienţei, şi să ofere servicii de calitate cu un nivel etic şi profesional avansat.

Cerinţele de calificare şi criteriile de evaluare:

1. experienţă generală ( 30 puncte)

 • cunoaşterea specificului şi/sau experienţă de lucru cu ONG-urile active in domeniul sănătăţii publice din RM;

2. Corespunderea pentru sarcină ( 40 puncte):

 • experiență relevantă în domeniul managementului în sănătate publică (obligator);
 • experiență în domeniul controlului tuberculozei,
 • experiență în elaborarea actelor normative în domeniul tuberculozei,

3. Experienţă relevantă ( 30 puncte)

 • studii medicale superioare, studii in managementul in sănătate va fi un avantaj
 • minim 5 ani de experienţă în domenii relevante;
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă;

Durata prestării serviciilor:

24 noiembrie – 15 decembrie 2017

Dosarul va include:

Oferta tehnică:

 • CV-ul, cu specificarea informaţiei relevante despre experienţa și instruirile consultantului.
 • Prezentarea model de SOP pentru activitatea nr.5: „Identificarea  contacților persoanelor cu TB”
 • Oferta financiară

Pachetul de documente va fi trimis prin  poștă, e-mail sau aduse direct până la termenul limită de

 22 noiembrie 2017 ora 17.00 la adresa:

 • Asociaţia Obştească  “AFI”,

Municipiul Chișinău, str. Varşovia nr.7, of.2, MD-2060,

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Lilian Severin
Tel: /+373/ 022 600 489 E-mail: [email protected]

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md