Anunțuri de Angajare

Specialist Direcție juridică

ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist superior Direcție juridică
 2. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată
 3. Condiții obligatorii de participare:
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, cel puțin nivelul intermediar;
 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic;
 • cunoștințe avansate de operare la calculator;
 • experiență profesională de minim 2 ani în domeniul juridic;
 • nu a îndeplinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • cunoașterea legislației în domeniu:

* Legea privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, nr.276 din 16.12.2016;

* Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr. 1107-xv DIN 06.06.2002;

* Codul de procedură civilă al RM, Legea nr.225-XV din 30.05.2003;

* Codul de procedură penală al RM, Legea nr.122-XV din 14.03.2003;

* Codul penal al RM, Legea nr.985-XV din 18.04.2002;

* Legea contenciosului administrativ, nr.793 din 10.02.2000;

* Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier), nr.1353 din 03.11.2000;

* Legea insolvabilității, nr.149 din 29.06.2012;

* Codul de executare, Legea nr.443-XV din 24.12.2004;

* Regulamentul privind privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin HG nr.455 din 21.06.2017;

* Regulamentul privind constituirea Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”, aprobat prin HG nr.521 din 05.07.2017;

* Regulamentul privind serviciul juridic al autorităților administrației publice, aprobat prin HG nr.1714 din 27.12.2002.

* Regulamentul privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale, aprobat prin HG nr.764 din 12.10.2012;

* Alte acte legislativ relevante domeniului.

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:

- elaborarea proiectelor de acte legislative și normative ce țin de reglementarea activității Agenției și sistemului de subvenționare în agricultură;

- reprezentarea intereselor Agenției în instanțele de judecată și alte organe;

- acordarea consultanței de specialitate subdiviziunilor Agenției în problemele ce țin de aplicarea legislației în vigoare în domeniul de activitate al acestora;

- participarea în cadrul Comisiilor, Grupurilor de lucru instituite în cadrul Agenției sau în cadrul altor autorități sau instituții publice;

- elaborează și actualizează Registrul riscurilor pentru Direcția juridică;

- examinarea în termen a petițiilor adresate Agenției, în domeniul său de competență.

 

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA, et. 12, bir.1211 sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 09 noiembrie 2017
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: [email protected]

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md