Anunțuri de Angajare

Banca Națională a Moldovei angajează casier superior al Grupului procesarea numerarului, Secția gestiunea și procesarea numerarului

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii medii;
 2. Cunoașterea cadrului legal aferent operațiunilor cu numerar în Republica Moldova;
 3. Experiența profesională de cel puțin de 1 an în domeniul operațiunilor cu numerar;
 4. Cunoașterea elementelor de siguranță ale monedei naționale, EUR, USD;
 5. Depistarea bancnotelor false cu și fără echipamente/dispozitive specializate;
 6. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 7. Cunoașterea fluentă a limbii române;
 8. Abilități și aptitudini: conduită profesională și morală desăvârșită, disciplină, echilibru emoțional, comunicare eficientă verbală și în scris, responsabilitate, abilitate de lucru în echipă,  gândire ordonată, auto-organizare, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințele suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Studii specializate în domeniul financiar-bancar;
- Experiența profesională în cadrul unei bănci;
- Cunoștințe de operare cu aplicații bancare și cu MS Word

Principalele atribuții:

1.Asigurarea recepționării, înregistrării și păstrării în siguranță a numerarului din gestiune;

 1. Asigurarea numărării, verificării, trierii și ambalării numerarului în conformitate cu procedurile stabilite;
 2. Constatarea și declararea diferențelor de numerar, semnarea documentelor confirmative, în conformitate cu procedurile stabilite;
 3. Asigurarea confidențialității informațiilor și a datelor la operațiunile efectuate.

Bibliografie:

1.Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor: 21.11.2017.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online,  formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md