Anunțuri de Angajare

HelpAge International Moldova lansează concurs de selectare a unei companii pentru realizarea modelelor de business plan și desfășurarea instruirilor în dezvoltarea activităților agricole prietenoase vîrstnicilor

HelpAge Logo age helps

CONTEXT

HelpAge International susține persoanele în etate să-și revendice drepturile, să lupte împotriva discriminării și să depășească sărăcia, pentru a duce o viață demnă, sigură, activă și sănătoasă.

În perioada 01 iulie 2017 - 30 iunie 2020 HelpAge International cu suportul World Jewish Relief implementează proiectul ”Promovarea îmbătrînirii active și sănătoase la vîrsta înaintată”, în 5 localități rurale: Sadaclia, Iordanovca și Abaclia din raionul Basarabeasca și Sărata Nouă, Cupcui din raionul Leova. Proiectul dat își propune să ofere posibilitate persoanelor în vîrstă să trăiască o viață împlinită, sănătoasă și demnă.

Moldova înregistrează o rată mică de ocupare pentru populația de vârstă pre-pensionară 55-59/60-64 ani (49% și respectiv 27,6%), media țărilor UE fiind de 62,2% și respectiv 31,5%.[1] Totodată, doar 1 din 10 persoane în vîrstă participă activ și se implică în viața socială. Fiecare a doua persoană vîrstnică este privată de posibilitatea de a avea o viață independentă, sănătoasă și în siguranță, pe cînd în țările UE în astfel de situație se află doar 1/3 din vîrstnici. De aceea sunt necesare măsuri legislative și activități urgente de îmbunătățire a procesului de îmbătrînire sănătoasă și activă a populației, care să răspundă necesităților femeilor și bărbaților în vîrstă și să creeze un mediu favorabil pentru ca fiecare persoană să poată trăi o viață demnă indiferent de vîrstă.

În acest context HelpAge International își propune să contracteze o companie care va dezvolta modele de business plan pentru activități agricole prietenoase vîrstnicilor și totodată generatoare de venit și va elabora suportul de curs pentru instruirea beneficiarilor de aceste activități.

Cerințe de abilități și experiență:

 • Prestarea serviciilor de dezvoltare a modelelor de business plan pentru activități agricole prietenoase vîrstnicilor și de elaborare a suportului pentru instruirea beneficiarilor de aceste activități.
 • Abilități de facilitare a instruirilor în localitățile din cadrul proiectului (s. Sadaclia, s. Iordanovca și s. Abaclia din raionul Basarabeasca și s. Sărata Nouă, s. Cupcui din raionul Leova) sau în Chisinău.
 • Disponibilitate de a efectua vizite în localitățile din cadrul proiectului (s. Sadaclia, s. Iordanovca și s. Abaclia din raionul Basarabeasca și s. Sărata Nouă, s. Cupcui din raionul Leova).
 • Posibilitatea de a contracta experți (în cazul în care nu dispune de ei) pentru instruirile din domeniile agricole solicitate de către beneficiarii activităților agricole prietenoase vîrstnicilor și generatoare de venit.
 • Prestarea serviciilor de monitorizare a dezvoltării activităților agricole prietenoase vîrstnicilor și generatoare de venit și prezentarea recomandărilor.
 • Abilități de a interacționa și de a cu persoane social - vulnerabile, cu persoane în etate, fără a leza demnitatea lor.
 • Abilități de a monitoriza și documenta implementarea activitățile agricole prietenoase vîrstnicilor și generatoare de venit și prezentarea recomandărilor, în cadrul prestării serviciilor de monitorizare.
 • Abilități de raportare narativă și financiară a serviciilor prestate.

Experiență:

 • Aplicanții vor avea experiență în elaborarea business planurilor, în mod special, în domeniul agricol. (experiența cu persoane vîrstnice se va considera un avantaj).
 • Experiență în domeniul prestării serviciilor de instruire a diferitor categorii de persoane în dezvoltarea activităților generatoare de venit.
 • Experiență în dezvoltarea activităților generatoare de venit și / sau a antreprenorialului social.
 • Experiență de prestare a serviciilor în proiecte internaționale.

Sarcini și perioadă

Termenul de realizare a sarcinilor sau de contractare a companiei este 15 Noiembrie 2017 – 15 iunie 2018 (7 luni), cu posibilitatea de prelungire a contractului pentru încă 2 ani.

1.

Dezvoltarea modelelor de business plan (maxim 6 modele) pentru activități agricole generatoare de venit și prietenoase vîrstnicilor.

20 Noiembrie – 20 Decembrie 2017

2.

Dezvoltarea suporturilor de curs pentru instruirile beneficiarilor (maxim 50 de persoane) activităților agricole generatoare de venit și prietenoase vîrstnicilor (în dependență de domeniile solicitate de către beneficiari – dar nu mai mult de 5 suporturi).

Decembrie 2017

3.

Desfășurarea instruirilor pentru beneficiarii activităților agricole generatoare de venit și prietenoase vîrstnicilor (maxim 5 instruiri)

Ianuarie 2018

4.

Facilitarea selectării eficiente a furnizorilor pentru activitățile agricole generatoare de venit și prietenoase vîrstnicilor, selectate de către beneficiari

Februarie – Martie 2018

5.

Monitorizarea implementării business planului de către beneficiarii activităților agricole generatoare de venit și prietenoase vîrstnicilor și prezentarea recomandărilor (cîte o vizită de monitorizare în fiecare localitate din proiect)

15 Aprilie – 15 Iunie 2018

6.

Scrierea raportului narativ pentru serviciile prestate (după o structură de comun acord cu HelpAge International Moldova – maxim 30 pagini).

Pînă la 15 Iunie 2018.

Documente și informație de aplicare

 1. Scrisoare de motivație;
 2. Certificatul de înregistrare și datele companiei cu descrierea experienței profesionale a experților relevante domeniului dezvoltării business planurilor și a instruirilor în domeniul agricol.
 3. Oferta de preț a sarcinilor în MDL (cu specificare net/brut).

Companiile cointeresate pot depune setul de documente până la 12 Noiembrie 2017 la adresa de email: [email protected] cu titlul ”Aplicare business plan și instruiri în domeniul agricol” în format electronic sau pe suport de hîrtie prin poștă la adresa: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la numărul de tel: +373 22 225098. Persoană de contact: Nina Gutu.

 [1] http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/Policy%20Paper%20IIA.pdf

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md