Concurs de selectare a unui expert/expertă pentru evaluarea proiectului „Asigurarea participării la viaţa socială a tinerilor cu dizabilităţi prin incluziunea în câmpul muncii şi auto-reprezentare” și planificarea strategică a organizației

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Concurs de selectare a unui expert / expertă pentru evaluarea  proiectului „Asigurarea participării la viaţa socială a tinerilor cu dizabilităţi prin incluziunea în câmpul muncii şi auto-reprezentare” și planificarea strategică a organizației

 1. Informație generală cu privire la contextul proiectului

Asociația „ASCHF din Peresecina” este o organizație non-guvernamentală, care are drept scop împuternicirea copiilor şi tinerilor cu CES si familiile acestora în incluziunea lor socială şi vocaţională şi promovarea politicilor sociale la nivel regional. În perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017, Asociația „ASCHF din Peresecina” implementează proiectul „Asigurarea participării la viaţa socială a tinerilor cu dizabilităţi prin incluziunea în câmpul muncii şi auto-reprezentare”, cu suportul financiar al „Reprezentanței IM Swedish Development Partner”. Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale prin oportunităţi egale de acces la un loc de munca şi o viaţă socială independentă pentru tinerii cu dizabilităţi.

Obiectivele proiectului:

O1. Până la finele anului 2017, 4 activităţi generatoare de venit funcţionale în cadrul ASCHF din Peresecina sub Brandul ”Fabris”.

O2. Pînă la finele anului 2017, 6 persoane cu dizabilităţi asistate la locul de muncă prin serviciul de angajare asistată.

O3. Pînă la finele anului 2017, 10 tineri cu dizabilităţi implicaţi în activităţi de auto-reprezentare pentru asigurarea participării lor la viaţa socială.

Grupul țintă și beneficiarii proiectului sunt tinerii cu dizabilităţi din satele Peresecina, Sămănanca, Pocşeşti, familiile copiilor și tinerilor cu dizabilități din comunitate.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

 • Elaborarea Planului de afaceri și Promovarea produselor sub brand-ul Fabris:  
 • o Activitate de producere a obiectelor din lemn.
 • o Activitate  de producere a articolelor textile şi de papetărie.
 • o Activitate de creştere a iepurilor
 • o Centru de dezvoltare şi recreere pentru copii.
 • Sprijin în identificarea şi menţinerea unui loc de muncă pe piaţa liberă a muncii, sau în deschiderea unei afaceri proprii pentru 6 tineri cu dizabilităţi
 • Capacitarea persoanelor de suport, prevede pregătirea profesională a persoanei care va sprijini persoanele cu dizabilităţi în procesul de angajare, dar şi va colabora cu organizaţia angajatoare.
 • Exersarea abilităţilor sociale şi de auto-reprezentare pentru 10 tineri cu dizabilităţi.
 • Dezvoltarea strategiei de promovare a grupului lui de auto-reprezentanţi
 • Creşterea nivelului de cunoştinţe al familiilor despre dizabilitate şi crearea atitudinii pozitive cu privire la persoana cu dizabilităţi din partea familiilor şi a comunităţii.
 1. Evaluarea proiectului și planificarea strategică a organizației

Scopul acestei activități este de a realiza evaluarea proiectului „Asigurarea participării la viaţa socială a tinerilor cu dizabilităţi prin incluziunea în câmpul muncii şi auto-reprezentare” de către un expert / expertă cu o realizare ulterioară a Planificării strategice a organizației, ținînd cont de rezultatele obținute.

Evaluarea proiectului își propune:

 • Să determine rezultatele obținute în cadrul proiectului;
 • Să evalueze eficiența și eficacitatea proiectului;
 • Să determine măsura în care proiectul şi-a atins obiectivele prestabilite;
 • Să determine impactul proiectului asupra beneficiarilor şi grupului ţintă;
 • Să determine durabilitatea intervenţiei proiectului;
 • Să evalueze în ce măsură intervențiile de consolidare a capacităților incluse în proiect au contribuit la creșterea capacității organizației
 • Să identifice punctele forte şi punctele slabe ale proiectului;
 • Să ofere recomandări pentru organizație și proiectele viitoare centrate pe incluziunea socială  a persoanelor cu dizabilități;
 • Să oferire suport în identificarea necesităților organizației și stabilirea priorităților strategice;
 • Va sublinia constatările /  lecțiile învățate și va prezenta recomandări pentru proiectele viitoare centrate pe incluziunea socială  a persoanelor cu dizabilități.

Planificarea strategică a organizației  presupune:

 • Analiza sau evaluarea, pentru înțelegerea mediilor interne și externe curente, dar și a factorilor de influență asupra dezvoltării instituției. Reevaluarea punctelor forte și slabe ale organizației și a priorităților organizației.
 • Identificarea, formularea și prioritizarea problemelor existente;
 • Formularea obiectivelor strategice;
 • Realizarea obiectivelor prin traducere în planificări operaționale și de acțiune;
 • Evaluarea și monitorizarea procesului de dezvoltare organizațională.
 • Durabilitate financiară a organizației prin diversificarea surselor de finanțare prin elaorarea unui plan de colectare a fondurilor.
 1. Metodologia de lucru.

Evaluarea va fi realizată printr-o combinație de tehnici cantitative și calitative care vor fi utilizate pentru colectarea datelor și informațiilor de la principalele părți interesate ale proiectului, în special grupurile țintă, inclusiv persoanele cu dizabilități, angajați, părinți. Datele și informațiile colectate vor fi analizate și prezentate pe baza criteriilor de evaluare menționate mai sus, care vor fi drept material de suport în elaborarea Planului strategic al organizației conform criteriilor sus numite. Metodologia urmează a fi propusă de expert / expertă.

 1. Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi oferite în perioada 20 octombrie – 20 decembrie 2017 (perioadă estimativă). Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect al Asociației. În dependență de solicitările Beneficiarului și Metodologia propusă de expert / expertă, volumul de asistență, locul şi termenul de implementare vor fi determinate de comun acord între Beneficiar şi Expert.

 1. Cerințe față de candidați:
 • Studii postuniversitare în științe sociale sau într-o disciplină relevantă pentru această sarcină cu o experiență de muncă de cel puțin 5 ani;
 • Experiență în evaluarea proiectelor sociale;
 • Abilități excelente de analiză și scriere a rapoartelor.
 1. Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate sau produse similare elaborate;
 • Metodologia de lucru;
 1. Oferta financiară.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe. În ofertă se vor include:

 • Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, (semnătura conducătorului și amprenta ștampilei);
 • Costul în MDL pentru fiecare serviciu separat  (inclusiv detaliate pe activități, conform metodologiei propuse) și costul total al ofertei.
 • Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la   adresa: [email protected] „Evaluare proiect social” până la data de 15 octombrie 2017, orele 17.00.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google