Anunțuri de Angajare

A.O. "Centrul de Drept al Femeilor" anunță concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea unui concept privind colectarea datelor în domeniul violenței în familie și a unui instrument unic de date statistice privind numărul de victime

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) este o organizație non-guvernamentală care pledează pentru promovarea drepturilor femeilor și  asigurarea aplicării perspectivei de gen în cadrul procesului legislativ și de implementare a legislației. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor deține Secretariatul Coaliției și asigură implementarea Proiectului  finanțat de Fundația OAK “Support to National Coalition “Life without Domestic Violence in Moldova” to improve protection for women and children victims of domestic violence”, 2016-2018.

SCOPUL CONTRACTĂRII:

Coaliția Națională "Viața fără violență în familie" este o platformă comună a 20 de organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatori de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței n familie. Membrii Coaliției oferă asistență și suport pentru femei și copii, victime ale violenței în familie la nivel comunitar, inclusiv consiliere, asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică imediată și pe termen lung, adăpost, sprijin social și economic, programe pentru agresori.

Membrii Coaliției Naționale desfășoară activități de sensibilizare și campanii de informare, participă și contribuie la procesul de analiză și ajustare a politicilor și cadrului normativ în conformitate cu standardele internaționale, precum și monitorizează implementarea legislației de către autorități.

Scopul contractului constă în suport acordat Coaliției Naționale în elaborarea unui concept de colectare a datelor si a indicatorilor statistici unici, de analiză și monitorizare, și descrierea acestora. În baza indicatorilor urmează a fi elaborat un chestionar unic, valabil pentru toți membrii Coaliției Naționale de colectare a datelor, care va permite centralizarea informației și analiza acesteia, evitarea unor erori sau suprapuneri în procesul de colectare și analiză a datelor și asigurarea monitorizării dinamicii de către prestatorii de servicii.

Activitatea este prevăzută ca acțiune specifică în proiectul “Support to National Coalition “Life without Domestic Violence in Moldova” to improve protection for women and children victims of domestic violence”, acțiunea 1.4.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Acordarea suportului consultativ pentru membrii Coaliției Naționale în identificarea și elaborarea indicatorilor statisitci unici de colectare și monitorizare a datelor;
 • Acordarea suportului consultativ pentru membrii Coaliției Naționale în elaborarea unui instrument unic de colectare a datelor statistice (chestionar);
 • Prezentarea chestionarului în cadrul unui atelier de instruire privind modul, procesarea și interpretarea datelor statistice.

Produse/ rezultate așteptate:

 • Concept privind colectarea datelor în domeniul violenței în familie pentru prestatorii de servicii în domeniul violenței în familie;
 • Indicatori statistici unici de colectare si monitorizare a datelor statistice;
 • Chestionar unic de colectare a datelor statistice în domeniul violenței în familie pentru membrii Coaliției Naționale;
 • Atelier de instruire pentru membrii Coaliției Naționale privind utilizarea chestionarului și prezentarea conceptului de colectare adatelor în domeniul violenței în familie.

Sarcini specifice:

 • Elaborarea conceptului si transmiterea acestuia pentru comentarii membrilor Coaliției Naționale – 1 noiembrie 2017;
 • Elaborarea indicatorilor statistici de analiză și monitorizare și descrierea acestora - octombrie 2017;
 • Elaborarea chestionarului de colectare a datelor în baza indicatorilor unici si transmiterea acestuia pentru comentarii, membrilor Coaliției Naționale - 1 noiembrie 2017;
 • Colectarea propunerilor și finalizarea primului draft al conceptului și chestionarului – 15 noiembrie 2017;
 • Prezentarea conceptului și chestionarului în cadrul unei mese rotunde cu participarea membrilor Coaliției Naționale, reprezentanților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției - 23 noiembrie 2017
 • Definitivarea conceptului și a chestionarului în baza comentariilor și propunerilor parvenite de la membrii Coaliției Naționale și reprezentanții autorităților – 15 decembrie 2017;
 • Prezentarea conceptului și a chestionarului și explicarea indicatorilor unici și a metodelor de colectare a datelor de către organizații în cadrul atelierului de instruire cu membrii Coaliției Naționale – ianuarie 2018;

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

 • Diplomă universitară în domeniul științelor sociale, sociologie, statistică, alte domenii relevante. Masteratul și doctoratul vor fi considerate un avantaj.
 • Minim 5 ani experienţă de lucru cu organizaţii internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul cercetării în domeniul sistemului drepturilor omului și/sau sistemului protecției sociale, egalitatea de gen, etc.
 • Minim 5 ani de experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul drepturilor omului, sistemului asistenței sociale, etc.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și rusă;
 • Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice;
 • Abilități de interacționare cu diverși actori și de lucru în echipă;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea calculatorului și capacitatea de a utiliza în mod eficient instrumentele IT.

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

La prima etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric

Consultantul selectat va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu reprezentantul CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 25 octombrie 2017 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: [email protected]

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google